Hell Raised [Nightmare]

Hell Raised [Nightmare]


Po Polarisu a Darkness War je Hell Raised (Rozpoutané peklo) třetím dungonem tzv. osmnáctky. Poslední boss v tomto dungeonu – Machine Tyrant – je také nejčastějším důvodem, proč se tento běh nepodaří dokončit a proč začátečnické skupiny se slabým vybavením běhají pouze 17/18. Za poražení všech šesti bossů v této instanci je možné získat za odměnu 10 black bullionů, Dungeon může být pro nepřipravenou skupinu velmi těžký, před pokusem o průchod je dobré si uvědomit pár věcí:

 • Všichni: Zdejší nepřátelé mají extrémně vysokou pravděpodobnost, že váš útok bude glancovat a prostě nezasáhne cíl. Aproximací zjištěných hodnot byl spočteno, že pro úplné eliminování glance by bylo nutné mít hit přes 1300. To je samozřejmě absurdní hodnota, ovšem díky této vlastnosti je zde nepoužitelná (jinak oblíbená) Lethality, která se zde nahrazuje za Fever Pitch nebo Sharp Shooter.
 • Všichni: V podstatě každý zdejší nepřítel uplatňuje affiction Lifeburn, kterou se vyplatí sledovat. Tato DoT dokáže při vysokých stacích velmi rychle „sežrat“ jakoukoli postavu. Je proto vhodné v celém dungeonu její stacky čistit – nejčastěji pomocí Clean Up nebo Win-Win.
 • DPS: Na posledním bossovi budou nejméně dvě (lépe tři) dps s Clean Upem potřeba.
 • Healer: S ohledem na Lifeburn, bude v tomto dungeonu nutné léčit nejen tanka, ale celou partu. Na posledním bossovi se navíc parta v žádném případě nebude držet pohromadě, ale rozuteče se po celé aréně.
 • Všichni: Vzhledem k únikům z AoE posledního bosse a rychlým přesunům mezi addy na předposledním, je vhodnou Auxiliary zbraní raketomet a Death From Above.
 • Melee DPS: Dungeon není příliš dobrý pro boj na kontaktní vzdálenost. Zejména na posledním bossovi má Melee DPS co dělat s vlastním přežitím a nebude partě příliš užitečné. Na druhou stranu, pro zkušeného hráče, zde může tento herní styl představovat vítané rozptýlení.
 • Všichni: Pokud tank není zvyklý, schopný nebo ochotný kopat Macroshock, budou muset mít všichni členové skupiny přes 3000Hp nebo budou před touto abilitou uhýbat a schovávat se. To již vyžaduje určitou dávku zkušeností a štěstí.
 • Tank: S ohledem na načasování abilit a glance, je vhodné mít nejméně dva impairy – z toho jeden elitní.
 • Tank: Zajímavou, ale zřídka využívanou technikou je Powerslave/Overbalanced. Kdykoli je útok evadován, sníží se na několik následujích sekund útok bosse o 55 %. Toto je jedno z mála míst, kde je evade (eventuálně Inevitability a Illusion) užitečné.

polaris-x hr-y dw-x ankh-x hf-x facility-x he-x sh-x zatím neznámá aux zbraň Auxiliary zbraně návod

Antimony Ministrix (246 033 HP)

Ministrix Pylony

Ministrix se nachází v nevelké aréně kruhového tvaru ve které jsou pravidelně rozmístěné emitory fialové hmoty. Tyto emitory se zapínají postupně a díky tomu se v kruhu po oblasti pohybuje nebezpečná oblast dlouhotrvajícího zranění. Hráči se samozřejmě musí pohybovat tak, aby je tato oblast nezasáhla. Čas od času se obrátí směr aktivování pylonů, v době obracení směru je ideální příležitost Ministrix zabít.

 • Každý, kdo se dotkne fialové hmoty získá jeden stack DoT Lifeburn.
 • Ministrix občas (v relativně pravidelných intervalech) sešle na náhodně vybraného člena party Macroshock (2000–3000, magical). Při zásahu je kromě zranění aplikován na zasaženou osobu další stack Lifeburn. Macroshock je možné impairovat, ale protože tank má obvykle dost starostí tahat Ministrix po aréně mimo fialová kola, zvládá bez problémů impairovat pouze ten první. Proti dalším existují dva druhy obrany – jednodušší je pro všechny postavy si vzít víc HP (přes 2800), složitější je se před Macroshockem schovat za některý s pylonů. Cíl macroshoku je vždy s předstihem označen mihotajícím elektrickým polem kolem něj. Macroshock je navíc chain útok, pokud se postavy nedrží alespoň 3 metry od sebe, je možné, že jeden Macroshock jich zasáhne víc – takto může být zasažená i postava schovaná v bezpečí za pylonem.
 • Po boji mívá tank několik stacků Lifeburn, které je potřeba z něj sundat.
 • Tank se musí pokusit na bossovi nabrat na začátku co možná nejvíc aggra, až jej pak bude tahat dokola, bude mít jen velmi krátká okna, kdy bude přímo u bosse a bude moct aggro zvýšit.
 • Ministrix má útok na dálku, dokáže cíl zasáhnout na nějakých 8 metrů, pokud budete za touto vzdáleností nebo tanka boss neuvidí, bude muset přijít blíž. Toto je jediný smysluplný způsob jak jej tahat z fialových kol. Během útoku se zastaví, což klasický kicking celkem komplikuje. Tohoto bosse je snazší tankovat se zbraněmi na dálku.

Corroder (246 033 HP)

Corroder schovavacka Corroder Boj

Boj s Corroderem patří mezi ty snadné. Boj se odehrává v zatáčce úzkého koridoru, jehož oba konce hoří a oheň se šíří ke středu oblasti. Pokud by boj trval příliš dlouho, oheň všechny postavy spálí.

 • Bossův hlavní útok je cleave (1000, physical), jde o poměrně silný útok do širokého vějíře před bossem. Tank musí bosse tankovat tak, aby útok nezasahovat healera a dps. Ti na druhou stranu nebudou do cleavy nesmyslně skákat.
 • Kromě toho občas sešle Corroder, což je zelené plošné AoE a zároveň na sebe sešle ochranný štít před tímto útokem. Všechny postavy musí být buď uvnitř tohoto štítu nebo zcela mimo dohled, jinak je útok zabije.
 • Boj začíná tím, že všichni kromě tanka se schovají za pylon těsně před zatáčkou k bossovi. Tank vběhne před bosse a naagruje ho (stačí se mu ukázat nebo do něj praštit). Boss sešle své plošné AoE a tank snadno uteče z jeho dosahu. Tank přivede bosse na předem určené místo a orientuje ho tak, aby cleave směřovala od DPS. Nejčastěji jej zatáhne až za pylon, za kterým se schovávají DPS. DPS se zapojí do boje. Boss po chvilce umírá.

Hardwired Fleshtank (369 050 HP)

Fleshtank misto Fleshtank boj

Boj s Fleshtankem se odehrává v oválném prostoru, ve kterém se nachází pět plošin. Během boje vzplane pod náhodnými plošinami oheň, který zvyšuje na všech zasažených postavách stack Lifeburn. Dobrý healer dokáže celou partu udržet naživu přes celý boj, se slabším healerem a nízkým dps je nutné přebíhat z hořících plošin na bezpečná místa. Pro boj je doporučené mít ve výbavě skupiny jeden nebo více CleanUpů a DoT pravidelně čistit. Jeden CleanUp bude určitě potřeba po boji.

 • Standardní Fleshtankův útok je opět povahou cleave (1000, physical), opět zasahuje vše před sebou a je tedy nutné bosse směrovat od zbytku party.
 • Občas boss sešle na tanka Searing Brand (9000, magical). Extrémně šťastný tank může tento útok přežít, v každém jiném případě to znamená wipe. Searing Brand je naštěstí možné impairovat, nebo z něj vyběhnout dost daleko.

Traumadriver (312 744 HP)

Traumadriver lokace Traumadriver

U Traumadrivera se vrací všechny zatím použité mechaniky boje v jednom napínavém celku. Navíc přibude mechanika nová. Boj se odehrává v úzkém koridoru, jehož oba konce hoří a oheň postupuje od vstupního konce směrem dopředu. Navíc jsou po stranách koridory rozmístěné filaové AoE emitující pylony. Během boje je tedy nutné vyhýbat se fialovým oblastem na zemi, všem útokům Traumadrivera a navíc je potřeba postupovat tak rychle, aby oheň partu nespálil na uhel.

 • Příjemnou změnou je, že tentokrát standardní útok není cleave (3000, physical).
 • Traumadriver opět sesílá Searing Brand, který tanka opět dokáže zabít na jednu ránu. Opět jej lze kopnout nebo z něj vyběhnout.
 • První novou mechanikou je Stripmine. Boss označí kruhovou oblast ve své blízkosti (obvykle takovou, na které někdo stojí) a po chvilce se na daném místě objeví ostny, které každého, kdo tam stál silně zraní. Z oblasti je tedy nutné vyběhnout.
 • Dále pak boss sesílá Molten Metal (1000, magical), což je plošné AoE zraňující každého, kdo je u bosse blíž než 10 m. Platí, že čím blíž, tím větší ránu dostane. Tank jej může kopat, ale obvykle potřebuje své impairy na Searing Brand.

Recursia (369 050 HP)

Recursia Misto 2 Recursia

Recursia je jméno démonky stojící uprostřed kruhové arény, která partě brání v cestě k poslednímu bossovi. Boj s ní má dvě střídající se fáze. V první fázi parta útočí na Recursii, ta jim nezůstává nic dlužna. V druhé fázi je Recursia bezpečně chráněná štítem a z okrajů arény přichází mnoho jejich služebníků, kteří pokud se dostanou k jejímu štítu vybuchnou a velmi silně zraní celou partu.

Fáze 1

 • Ve své aktivní fázi Recursia používá opět Macroshock. Při zásahu za 2000–3000HP navíc zasažená postava zvýší úroveň DoT Lifeburn a získá stav Corrupted. Macroshock je opět chain útok, může zasáhnou více postav stojících blízko sebe. Tank jej může kopnout, pokud má dostatek impairů, je možné z jeho dosahu utéct – stačí skočit k okraji arény, je možné ho přežít – pak ovšem postavy musí mít dostatek HP (3000).
 • Boss občas sešle Arcane Halo, které v okamžiku seslání zabije každého, kdo není do 4 metrů kolem ni. Očekává se, že tank tento útok kope.
 • Recursia se obtížně tankuje, před tankem totiž utíká a používá svůj útok na dálku (? HP). Tank by se měl snažit ji udržet na středu tím, že stojí vždy naproti směru, kam chce, aby se pohnula.
 • Při 75 % HP a 50 % HP sešle Recursia Infernal Criticality. Tím přechází boj do druhé fáze.
 • Při 25 % HP sešle Recursia také Infernal Criticality, tentokrát ovšem trochu jinak – jako mix obou fází.

Fáze 2

 • Po skončení Infernal Criticality se Recursia přemístí zpátky na střed. Obklopí se štítem a je tak nezranitelná. Zároveň všechny postavy dostanou dva stacky Lifeburn, které by měly být vyčištěny – je ideální použít CleanUp.
 • Ze stran arény začnou přicházet adi Triggerthings. Pokud dojdou až k Recursii, explodují za 1500–2000 HP a všem postavám dají dva stacky Lifeburn. To obvykle znamená wipe.
 • Recursia občas sešle pod nohy některého z hráčů asi 10metrový štít. Pokud do tohoto štítu vejde Triggerthing, bude nezranitelný a bude vracet veškeré útoky zpět na útočníka. Je tedy nutné do něj nestřílet a pohybovat se tak, aby štít nebyl bezprostředně u Recursie. Proto je doporučeno pohybovat se pouze při okraji arény zhruba v úrovni schodů. Pokud se stane, že je štít na takovém místě, že add může nerušeně dojít až k Recursii, je možné adda přemístit pomocí Chaotic Pullu na vhodnější a od středu vzdálenější místo.

Konečná fáze

Po seslání Infernal Criticality (a všech jejích důsledcích) je Recursia stále zranitelná a používá ability z obou fází. Z&nsbp;okrajů se blíží vlna Triggerthingů.

V této fázi je nutné Recursii co nejrychleji spálit – což představuje DPS check. Nicméně ani skupina v modrém vybavení by s tímto neměla mít problém. V této fázi je nutné soustředit veškerou palebnou sílu na Bosse a zcela ignorovat addy – stejně jich je příliš mnoho.

Nebezpečná situace nastává v okamžiku, kdy Recursia sešle kruhový štít, nesmí jej totiž seslat tak, aby v něm sama stála. Nejčastěji jej totiž sesílá na tanka, který tedy v tom okamžiku nesmí stát u ní – přesto na ní musí udržet aggro. Pokud se stane, že je Recursia uvnitř štítu, je možné ji z něj vytáhnout tak, že tank doběhne k okraji arény, kde od ní je dál než 10 metrů a boss musí za ním. Je to však riskantní.

Machine Tyrant (694 644 HP)

Tyrant boj Tyrant misto

Machine Tyrant je jednoznačně nejtěžším bossem 18ky. Boj se odehrává na rozlehlém prostranství, kde se nachází samotný Tyrant (přezdívaný bůhvíproč „pes“), a ve kterém se objevují studny Animy prosakující z našeho světa, které odčerpávají Tyrantu sílu. Na celý boj s Tyrantem je omezený čas 5 minut a 10 sekund (buff Up to Eleven), po jeho uplynutí dochází k enrage, kdy všechny postavy dostanou 10 stacku Lifeburn, což nemohou přežít. Před bojem je zvykem domluvit se na pořadí CleanUpů.

 • Běžný útok Tyranta je cleave za asi 3000 HP (physical). Je nutné aby DPS a healeři do cleave nevběhli, tank může směr pohybu Tyranta řídit s určitými omezeními, během boje ale nemůže hlídat pozici všech ostatních postav. Tento útok má ještě navíc magický doplněk, pokud situace vyjde pro tanka mimořádně nešťastně, je možné být zraněn oběma komponentami zároveň za 6000–8000 HP.
 • Boss má kolem sebe štít, který se střídavě zapíná a vypíná. Zapne se na začátku boje  a pak v pravidelných časových intervalech indikovaných buffy. Pokud je štít zapnut (Anima Overcharge), vrací veškeré útoky zpátky na útočníka – navíc zesílené. DPS musí tento buff sledovat, někdy se tankovi nepodaří hladce načasovat procházení studnami.
 • Štít se vypne pouze ve dvou případech: boss projde skrz náhodně vytvořenou studnu Animy nebo boss odejde na střed oblasti a začne sesílat Bombardment. Pokud boss projde studnou je na okamžik impairnut a získáva debuff Anima Depletion, který trvá 24 sekund.
 • Pobyt ve studánce zraňuje kohokoli za asi 600 HP.
 • Tyrant pravidelně přivolává 2–4 červené zaměřovače, které následně pronásledují poslední postavy v aggro tabulce. Pokud už je někdo mrtvý, honí dokonce i tanka. Bombardování srazí postavu na zem a zraní ji za 3000 HP.
 • Přibližně každých 20 sekund sešle boss Demolish, PBAoE zraňující za nějakých 8000–15000 HP. Lze jej kopnout a zda je to vhodné je předmětem spekulací, většina tanků z něj vybíhá.
 • Tyrant také používá Molten Metal, kterým všem postavám přidá dva stacky Lifeburn. Kvůli této mechanice je nutné mít 2–3 CleanUpy a domluvit se, kdo kdy jej použije. Obvykle při 3 CU se DPS střídají v jeho použití ihned po seslání.
 • Machine Tyran občas odejde od tanka a zamíří si to na střed oblasti, kde sešle Bombardment. Po celé ploše oblasti se rozvine spirálovitý obrazec zaměřovačů do kterých vzápětí dopadne rána, která zraňuje za 5000 HP. Ke konci bombardování si Tyrant přivolá další čtyři červené zaměřovače a nahodí štít.
 • Pod 70 000 HP přestane fungovat Tyrantův štít, boss tak je celou dobu zranitelný a jen chodí mezi tankem a středem oblasti, kde (nepříjemně často) přivolává Bombardment.
 • Pro tento boj je použití addonu Eth’s Buff Bars téměř nutností, je nutné sledovat stav Anima Depletion a Anima Overcharge na cíli a Lifeburn na sobě.
 • Tank musí na začátku naagrovat bosse a co nejrychleji ho dotáhnout do studny.
 • Osvědčená taktika tankování je taková, že tank nabere bosse a začne se rozhlížet, kde se objeví studna. Jakmile ji spatří, vydá se k ní (DPS by měla uhnout) a zastaví se před ní. Jakmile do štítu zbývají 3–4 sekundy, projde tank s bossem studnou. Touto taktikou se minimalizuje pohyb bosse a maximalizuje tak DPS (hlavně u pistolí a brokovnic), zároveň se tak brání situaci, kdy se zapne štít, ale ještě není na ploše žádná studna. Pozor na Demolish, který může čekání před studnou znepříjemnit.
 • Tyrant má mechaniku Overbalanced, pokud jeho útok evadne, sníží se jeho útok na 55 %.
3 Comments
 1. avatar
  Date: January 31, 2014
  Author: Jarred
  Super! Psát to asi muselo být dost vyčerpávající, smekám :) [Reply]
 2. avatar
  Date: January 31, 2014
  Author: RezavejTank
  Moc pěkné. Good Job! [Reply]
 3. F3RN3T
  Date: February 6, 2014
  Author: F3RN3T
  Opravdu velmi dobře napsáno. :-) [Reply]
Leave a Reply

Nemůžete se přihlásit a jste si jistí, že píšete heslo správně?

Občas se to bohužel stává, dokud nepřijdeme na chybu, přihlašte se

přes tento odkaz, který by měl být vždy funkční.

Děkujeme za pochopení

kanal

Chcete-li být ve hře v kontaktu s ostatními českými a slovenskými hráči z jiných kabal nebo frakcí, naistalujte si skript, jenž vás pokaždé automaticky přihlásí do CZ/SK chatovacího kanálu.

Více informací zde.

Kabaly

Chcete se stát součástí některé z česko-slovenských kabal?
Vyberte si ze seznamu zde.

Would you like to read our articles in English or another language?

Just use The Ravens on Google Translator and insert the link you want to translate.