Glyfy [Glyphs]

Glyfy [Glyphs]


Glyfy rozšiřují talismany a zbraň o sekundární statistiku. Existuje devět run, ze kterých lze glyfy vyrobit, proto také existuje devět sekundárních statistik:

 • Denkyem = Crit Power rating
 • Earth = Block rating
 • Koru = Physical Protection
 • Lu = Critical rating
 • Pentagram = Magical Protection
 • Trinity = Penetration rating
 • Wedjat = Defense rating
 • Wheel = Hit rating
 • Yggdrasil = Evade rating

Glyf může být nositelem jedné nebo dvou sekundárních statistik, nelze však předpokládat, že všechny kombinace jsou možné. Každá možná kombinace vytváří unikátní glyf s vlastním jménem:

BLOCK rating Solid
BLOCK rating + DEFENSE rating Valorous
BLOCK rating + EVADE rating Ardent
BLOCK rating + MAGICAL protection Pure
BLOCK rating + PHYSICAL protection Vigorous
CRIT POWER rating Ferocious
CRIT POWER rating + CRITICAL rating Focused
CRIT POWER rating + HIT rating Devastating
CRIT POWER rating + PENETRATION rating Savage
CRITICAL rating Brutal
CRITICAL rating + CRIT POWER rating Focused
CRITICAL rating + HIT rating Ruthless
CRITICAL rating + PENETRATION rating Fierce
DEFENESE rating Stalwart
DEFENESE rating + BLOCK rating Valorous
DEFENESE rating + EVADE rating Resilient
DEFENESE rating + MAGICAL protection Enchanted
DEFENESE rating + PHYSICAL protection Rugged
EVADE rating Fleeting
EVADE rating + BLOCK rating Ardent
EVADE rating + DEFENSE rating Resilient
EVADE rating + MAGICAL protection Elusive
EVADE rating + PHYSICAL protection Fearless
HIT rating Accurate
HIT rating + CRIT POWER rating Devastating
HIT rating + CRITICAL rating Ruthless
HIT rating + PENETRATION rating Ravaging
MAGICAL protection Warding
MAGICAL protection + BLOCK rating Pure
MAGICAL protection + DEFENSE rating Enchanted
MAGICAL protection + EVADE rating Elusive
MAGICAL protection + PHYSICAL protection Attuned
PENETRATION rating Piercing
PENETRATION rating + CRIT POWER rating Savage
PENETRATION rating + CRITICAL rating Fierce
PENETRATION rating + HIT rating Ravaging
PHYSICAL protection Steadfast
PHYSICAL protection + HIT rating Ravaging
PHYSICAL protection + DEFENSE rating Rugged
PHYSICAL protection + EVADE rating Fearless
PHYSICAL protection + MAGICAL protection Attuned

 

Celkem existuje 25 různých glyfů, devět glyfů s jednou sekunádrní statistikou (protože je devět sekundárních statistik a devět druhů run) a 16 glyfů, kde jsou různé kombinace vždy dvou sekundárních statistik.

  

Síla glyfu nezávisí na síle zbrani nebo talismanu, ale na levelu a barvě samotného glyfu a také na počtu stejných použitých run, které daný glyf vytvořily. Glyfy jsou zelené, modré a fialové, stejně jako talismany a stejným systémem je lze vylepšit. To znamená, že vylepšovat lze jen fialové glyfy pomocí custom upgrade glyph toolkit (např. z levelu 10 na 10.1). Jak bylo zmíněno, síla glyfu závisí také na počtu použitých run. Například glyf Valorous může mít až tři varianty.

 

Síla glyfu odvozená od run

Každý glyf je vytvořen ze čtyř run. Každá runa představuje jednu sekundární statistiku. Glyf lze nakombinovat maximálně ze dvou typů run a dá se tak vytvořit glyf s maximálně dvěma sekundárními statistikami. Glyf tedy může být tvořen následující kombinací run:

 • 4 stejné runy
 • 3 runy A + jedna runa B
 • 2 runy A + 2 runy B
 • jedna runa A + 3 runy B

Počet run jednoho typu určuje, jak moc bude daná sekundární statistika převládat uvnitř glyfu:

 • pokud jsou použity 4 stejné runy (tedy maximum), pak je sekundární statistika substantial
 • pokud jsou použity 3 stejné runy, pak je sekundární statistika major
 • pokud jsou použity 2 stejné runy, pak je sekundární statistika moderate
 • pokud je použita jedna runa, pak je sekundární statistika minor

Takže můžu použít 3 runy A a 1 runu B nebo dvě runy A a dvě runy B a stále budu mít glyf se stejným jménem, jenom se bude lišit síla sekundárních statistik. 3 runy A vytvoří major sekundární statistiku a 1 runa B vytvoří minor sekundární statistiku.

Příklad:

Mám runy EARTH (pro block rating) a runy WEDJAT (pro defense rating). Co z jejich kombinace mohu získat:

 • 4 runy EARTH vytvoří Solid glyf = substantial block rating
 • 3 runy EARTH + 1 runa WEDJAT vytvoří Valorous glyf = major block rating + minor defense rating
 • 2 runy EARTH + 2 runy WEDJAT vytvoří Valorous glyf = moderate block rating + moderate defense rating
 • 1 runa EARTH + 3 runy WEDJAT vytvoří Valorous glyf = minor block rating + major defense rating
 • 4 runy WEDJAT vytvoří Stalwart glyf = substantial defense rating

Na konci naleznete klíč pro určení síly a statistiky jednotlivých glyfů.

 

Jak se sekundární statistiky ovlivňují navzájem?

To je poměrně komplexní kapitola a rozebereme ji v samostatném článku.

 

Které sekundární statistky jsou nejlepší?

To záleží s jakými zbraněni, schopnostmi a talismany chcete hrát. Obecně jsou vhodné následující kombinace vybraných statistik:

 • Tank: block rating, magical protection, physical protection, evade rating, defense rating
 • Healer/DPS: hit rating, penetration rating, crit power rating, critical rating

Pasivní schopnosti dokážou výrazně navýšit přidanou hodnotu vašim sekundárním statistikám, proto vybírejte pro váš „vytuněný“ build ty nejlepší kombinace. Nejefektivnější build je tvořen synchronizací vlastnotí: talismany × zbraně × schopnosti × glyfy.

 

Kolik sekundárních statistik bych měl mít v gearu?

Určitě není nutné mít talismany s glyfy tak, abyste pokryli všech devět statistik. Jejich počet se odvíjí od vašeho celkového gearu, do rozhodování tedy výrazně vstupuje vaše role (tank, healer, DPS, kombinace předešlých) s používanými schopnostmi a zbraněmi. Určitě se nedoporučuje soustředit se jen na jednu statistiku a té věnovat všechny glyfy. Tank může preferovat třeba defense rating, což mu navýší ochranu proti critical rating oponenta, nebo může preferovat magical protection jako ochranu proti magickým zbraním (elementalism, chaos, blood magic). DPS zase obvykle preferuje penetration rating společně s critical rating pro navýšení účinku střelných zbraní. Vždy je dobré počítat s minimálně dvěmi nebo třemi statistikami.

Nezapomeňte, že v TSW můžete hrát jakoukoliv roli a že existuje devět typů zbraní. Nelze tedy vytvořit build, který bude ideální do každé situace. Nesnažte se tedy v pozdější fázi hry vytvářet jen jeden dokonalý build. Vždy záleží, kdo stojí proti vám. Jednou potřebujete porazit tanka, který dokáže odrazit každou vaši druhou ránu, jindy musíte porazit monstrum s vysokou magickou ochranou, takže budete muset použít jiné zbraně i jiné sekundární statistiky. V takový okamžik začnete chápat sílu strategie a nekonečných možností The Secret World.

 

Je možné glyf použít na libovolný talisman?

Téměř ano. Restrikce podobné signetům u glyfů nefungují. Fialový glyf je možné vložit do zeleného talismanu, takže omezení není ani v úrovni talismanu nebo druhu talismanu. Avšak jednou vložený glyf do talismanu nelze vyndat a opětovně použít. Lze jej přepsat jiným glyfem, starý je automaticky zničen. Glyf však nelze použít na talisman který nemá glyf slot.

 

Je možné upgradeovat použitý glyf?

Pokud mluvíme o fialových glyfech, které lze upgradeovat, pak ano. Samotný glyf, který není vložený v talismanu ani vylepšit nelze, musí být tedy již použitý uvniř talismanu. Pro vylepšení glyfu je zapotřebí custom upgrade glyph toolkit.

 

Klíč pro určení síly a statistik glyfů:

Následující klíč (chybějící hodnoty se postupně kompletují) odvozuje sílu jednotlivých run (jejich počet) v glyfu podle levelu glyfu. Máli glyf statistiky major crit power rating a minor critical rating, potřebujete najít příslušné dvě tabulky a poté vyhledat hodnotu, která odpovídá levelu glyfu a typu talismanu, kde je/bude glyf použitý:

Substantial (4 stejné runy v glyfu)

Block rating – Defense rating – Hit rating – Penetration rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 101 145 202 221 245 276 319
Major 91 182 200 221 249 288
Minor 59 117 129 142 160 185

Magical protection – Physical protection

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 219 238 260 284 310
Major 197 215 235 256 280
Minor 127 138 151 165 180

Evade rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 213 231 251 276 306
Major 192 208 227 249 277
Minor 123 134 146 160 178

Crit Power rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 116 238 255 273 291 310
Major 105 215 213 246 263 280
Minor 68 138 148 158 169 180

Critical rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 118 223 241 260 283 309
Major 107 202 217 235 255 279
Minor 69 130 140 151 164 180

 

Major (3 stejné runy v glyfu)

Block rating – Defense rating – Hit rating – Penetration rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 76 109 151 166 184 207 240
Major 68 137 150 166 187 216
Minor 44 88 96 107 120 139

Magical protection – Physical protection

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 75 164 179 195 213 233
Major 68 148 162 176 192 210
Minor 44 92 104 113 124 135

Evade rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 159 173 188 207 230
Major 100 144 156 170 187 208
Minor 64 93 100 109 120 133

Crit Power rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 87 179 191 205 218 232
Major 79 161 173 185 197 210
Minor 51 104 111 119 127 135

Critical rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 134 167 181 195 212 232
Major 151 163 176 192 210
Minor 97 105 113 123 135

 

Moderate (2 stejné runy v glyfu)

Block rating – Defense rating – Hit rating – Penetration rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 50 101 111 123 138 160
Major 46 91 100 111 125 144
Minor 29 59 64 71 80 93

Magical protection – Physical protection

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 50 109 119 130 142 155
Major 45 99 108 117 128 140
Minor 29 63 69 76 82 90

Evade rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 106 115 126 138 153
Major 96 104 113 125 138
Minor 62 67 73 80 89

Crit Power rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 58 119 128 136 145 155
Major 53 108 115 123 131 140
Minor 34 69 74 79 84 90

Critical rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 59 112 120 130 141 155
Major 53 101 109 118 128 140
Minor 34 65 70 76 82 90

Minor (jedna runa v glyfu)

Block rating – Defense rating – Hit rating – Penetration rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 28 50 55 61 69 80
Major 25 46 50 55 62 72
Minor 16 29 32 36 40 46

Magical protection – Physical protection

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 25 55 60 65 71 78
Major 23 49 54 59 64 70
Minor 15 32 35 38 41 45

Evade rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 28 53 58 63 69 77
Major 25 48 52 57 62 69
Minor 16 31 33 36 40 44

Crit Power rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 60 64 68 73 77
Major 54 58 62 66 70
Minor 35 37 40 42 45

Critical rating

Talisman Green 10 Blue 10 Purple 10 10.1 10.2 10.3 10.4
Head/Weapon 30 42 56 60 65 71 77
Major 27 50 54 59 64 70
Minor 17 32 35 38 41 45

Leave a Reply

Nemůžete se přihlásit a jste si jistí, že píšete heslo správně?

Občas se to bohužel stává, dokud nepřijdeme na chybu, přihlašte se

přes tento odkaz, který by měl být vždy funkční.

Děkujeme za pochopení

kanal

Chcete-li být ve hře v kontaktu s ostatními českými a slovenskými hráči z jiných kabal nebo frakcí, naistalujte si skript, jenž vás pokaždé automaticky přihlásí do CZ/SK chatovacího kanálu.

Více informací zde.

Kabaly

Chcete se stát součástí některé z česko-slovenských kabal?
Vyberte si ze seznamu zde.

Would you like to read our articles in English or another language?

Just use The Ravens on Google Translator and insert the link you want to translate.