Kraftování [Crafting]

Kraftování [Crafting]


Co můžu vyrobit?

Je toho poměrně dost: devět typů hlavních zbraní, všechny zelené a modré typy talismanů a glyfů, lektvary pro primární (attack, heal, health) a sekundární (hit, block, evade…) statistiku, gadgety a ohňostroje.

 

Co nemůžu vyrobit?

Vyrobit momentálně nelze signety; auxiliary zbraně; fialové zbraně, talismany nebo glyfy; vylepšení pro auxiliary zbraně, některé boosty.

 

Jak něco vyrobím?

Musíte mít stavební materiál (runy/kovy/elementy), také specifický toolkit jakožto složku, která zajistí, že se daná věc vytvoří. A poslední neméně důležitou složkou je vzorec, jakým se materiály umístí do kraftovacího okna.

stavební materiál + toolkit + vzorec

Tohle všechno musí proběhnout v kraftovacím okně, které otevřete klávesou „Y“.

 

Stavební materiály

Existuje pět úrovní pro každý typ materiálu, existuje jeden kov, tři elementy, čtyři ofenzivní runy a pět defenzivních run, máme tedy dohromady 65 jednotlivých materiálů.

Metal Fire Water Dust Denk. Lu Trinity Wheel Earth Koru Pent. Wedjat Yggdr.
Base                          
Imperfect                          
Normal                          
Sacred                          
Pure                          

 

Jaké materiály je vhodné sbírat?

V tuto chvíli existují jen tři typy kraftovacích materiálů:

 • kov pro výrobu zbraní a ohňostrojů
 • element pro výrobu talismanů, lektvarů, gadgetů a ohňostrojů
 • runy pro výrobu glyfů a gadgetů

 

Kde seženu potřebné materiály?

Nejčastěji získáte runy a elementy přímo z lootu. Některé vyšší elementy nebo kovy pak například dokončením mise. Všechny materiály (kromě nejvyšších) lze však získat i rozkládáním talismanů, glyfů a zbraní. Kvalitní materiály lze samozřejmě zakoupit i v Auction House.

 

Jak vylepším stávající materiály?

Pět stejných kusů kovu, elementu nebo run lze vložením do kraftovacího okna přetvořit na jeden kus kovu/elementu/runy vyššího levelu. Nejefektivnější cestou je tedy rozebírat nasbírané věci na stavební materiály, které si poté vzájemným spojováním vylepšíte vždy o jednu vyšší úroveň.

Pokud nebudeme mluvit jen o materiálech, tak i signety se dají vylepšit. Z deseti zelených signetů vytvoříte jeden modrý a z deseti modrých signetů vytvoříte jeden fialový.

 

Jaká je vazba mezi levelem toolkitu a levelem materiálu?

Toolkit levelu 5 vám vytvoří předmět levelu 5, tady není žádný chyták. Ale toolkit levelu 5 umí pracovat pouze s normálním materiálem. Následující tabulka ukazuje, jaký toolkit a level materiálu potřebujete pro konkrétní level předmětu. Všimněte si, že zcela chybí base materiál. Z base materiálu nelze nic vyrobit, proto je zapotřebí base materiál vylepšit na imperfect materiál. Pure materiál dokáže vyrobit pouze předměty levelu 10.

Předmět
[level]
Toolkit
[level]
Materiál Předmět
[level] 
Materiál
po rozebrání 
1 1 Imperfect 1 Base
2 2 Imperfect  2 Base
3 3 Imperfect 3 Base
4 4 Normal 4 Imperfect
5 5 Normal 5 Imperfect
6 6 Normal 6 Imperfect
7 7 Sacred 7 Normal
8 8 Sacred  8 Normal
9 9 Sacred  9 Normal
10 10 Pure  10 Sacred

Pravá tabulka ukazuje, jaký materiál získáte rozebráním předmětu příslušného levelu. Rozebírat lze i jednotlivé materiály, ovšem vždy dostanete jen 4 kusy nižšího levelu – tedy o jeden kus materiálu méně, než jste potřebovali na vylepšení daného materiálu.

Příklad: 5 sacred run Earth vám vytvoří jednu pure Earth runu. Rozložením jedné pure Earth runy získáte 4 sacred Earth runy.

Pozn: (levý obrázek) Lepší zbraně vám jejich rozebráním poskytnou více než 7 kusů kovů a některé runy na základně statistiky, kterou ovládají (z glyfů).
Pozn: (pravý obrázek) Při kraftování nemusíte použít přesný počet kusů materiálu, důležitý je minimální počet pro vzor. Nadbytečné kusy vám zůstanou.

 

Vzory

Zbraně

Zbraně lze vyrábět pouze z kovu, kde kvalita kovu odráží level zbraně a tedy i její sílu. Mluvíme-li o zbraních, máme na mysli pouze devět základních zbraní, auxiliary zbraně v tuto chvíli vyrábět nelze. Pro tvorbu zbraní je zapotřebí:

 • 7 kusů kovu stejné kvality
 • Weapon toolkit

Ranged zbraně

  

Melee zbraně

  

Magic zbraně

  

Talismany

Talismany navyšují primární statistiky, protože je lze sestavit pouze z elementů. Vždy lze vytvořit pouze zelené talismany. Nelze tedy vytvořit modrý nebo fialový talisman (neexistuje na to patřičný Talisman toolkit). Elementy nelze kombinovat, obecně platí:

 • water/voda přidá health
 • dust/prach přidá heal rating
 • fire/oheň přidá attack rating
Pro sestavení talismanu je zapotřebí:
 • 8–12 stejných elementů
 • Talisman toolkit

Existuje sedm druhů talismanů, každý druh talismanu má svůj vlastní vzor. Statistiku daného talismanu tedy neovlivňuje vzor ale použité elementy. Můžete tedy použít vzor na Head talisman pro sestavení tří typů head talismanu: Ashes (attack rating – vyrobený z ohně), Pigment (health – vyrobený z vody) a Blood (heal rating – vyrobení z prachu).

Více na stánce Talismany.

Head talisman

Major talismany

  

Minor talismany

  

Glyfy

Glyfy se skládají ze čtyř run maximálně dvou typů. Každý typ runy přidává jinou sekundární statistiku:

 • Denkyem = Crit Power rating
 • Earth = Block rating
 • Koru = Physical Protection
 • Lu = Critical rating
 • Pentagram = Magical Protection
 • Trinity = Penetration rating
 • Wedjat = Defense rating
 • Wheel = Hit rating
 • Yggdrasil = Evade rating

Pro sestavení glyfu je zapotřebí:

 • 4 runy (kombinace maximálně dvou typů run)
 • Glyph toolkit

Více ná stánce Glyfy.

Energetické drinky

Existují čtyři druhy energetických drinků. Vyrobit se dají z elementů a z kovu.  Materiály nelze kombinovat, takže můžete mít vždy jen drink s jednou vlastností. Energetické drinky rychle vyléčí nebo zabrání škodě v krátkém čase. Účinek energetických drinků se odvíjí od úrovně použitého materiálu a Consumable Kitu. Naneštěstí lze energetický drink použít jen jednou za 90 vteřin.

Pro sestavení energetického drinku je zapotřebí:

 • 8 stejných kusů jednoho elementu nebo kovu
 • Consumable Kit

Efekty použitého materiálu:

 • Dust/prach = lektvar, který vyléčí určité množství HP
 • Water/voda = lektvar, který vyléčí určité množství HP po dobu 10 vteřin
 • Fire/oheň = lektvar, který vyléčí určité množství škody po dobu 10 vteřin
 • Metal/kov = lektvar, který zabrání určitému množství škody po dobu 10 vteřin

Více na stránce Lektvary (připravuje se).

Anima lektvary

Anima lektvary se vyrábějí z run a poskytují postavě navýšení vybrané sekundární statistiky o určité množství (závyslé na levelu run a použitého toolkitu) na 60 minut herního času. Pokud postava zemře, ztrácí účinek Anima lektvaru. Pro sestavení anima lektvaru je zapotřebí:

 • 8 run stejného typu
 • Consumable Kit
 • 8 run stejného typu
 • Consumable Kit

Protože existuje devět run a tedy devět sekundárních statistik, existuje i devět anima lektvarů:

 • Anima – Block Rating (Earth runy)
 • Anima – Crit Rating (Lu runy)
 • Anima – Critical Power Rating (Denkyem runy)
 • Anima – Defense Rating (Wedjat runy)
 • Anima – Evade Rating (Yggdrasil runy)
 • Anima – Hit Rating (Wheel runy)
 • Anima – Magical Protection Rating (Pentagram runy)
 • Anima – Penetration Rating (Trinity runy)
 • Anima – Physical Protection Rating (Koru runy)
Více na stránce Lektvary (připravuje se).

Pure Anima lektvary

Pure Anima jsou dosud nejsilnější lektvary ve hře, dokážou výrazně navýšit primární statistku na 60 minut herního času. Smrt postavy Pure Anima lektvar nezruší. Pro sestavení je nutné mít:

 • 7 stejných pure elementů
 • Cosumable Kit QL 10 (lze zakoupit u vendorů)
 • 7 stejných pure elementů
 • Cosumable Kit QL 10 (lze zakoupit u vendorů)

Existují jen tři Pure Anima lektvary:

 • Pure Anima – Heal Raiting z dust/prachu (navýší heal rating o 240 bodů na 60 minut hraní)
 • Pure Anima – Attack Rating z fire/ohně (navýší attack rating + 240 bodů na 60 minut hraní)
 • Pure Anima – Max Health z water/vody (navýší zdraví o 940 bodů na 60 minut hraní)

Gadgety

Gadgety existují v podobě stimulantů a kickbacků. Stimulanty na posílení primární statistiky (attack rating / health / heal) jsou tvořeny z elementů. Stimulanty na posílení sekundárních statistik (block rating / physical protection…) jsou tvořeny z run. Kickbacky jsou tvořeny kombinací dvou druhů run. Všechny typy gadgetů lze opětovně použít každé dvě minuty.

Existují dva typy gadget toolkitů – zelený a modrý. Modrý toolkit dokáže zpracovat jen s pure elementy a runy, vytváří tedy silnější stimulanty a kickbacky. Vždy existují jen dvě verze gadgetů – ze zeleného a z modrého toolkitu.

Stimulant – primární statistika:

 • 7 kusů stejného elementu
 • water/voda = Stimulant – Health
 • dust/prach = Stimulant – Heal
 • fire/oheň = Stimulant – Attack
 • Gadget toolkit
Stimulant – sekundární statistika:
 • 8 kusů stejné runy
 • Denkyem = Stimulant – Critical Power Rating
 • Earth = Stimulant – Block
 • Koru = Stimulant – Physical Protection
 • Lu = Stimulant – Crit Rating
 • Pentagram = Stimulant – Magical Protection
 • Trinity = Stimulant – Penetration Rating
 • Wedjat = Stimulant – Defense Rating
 • Wheel = Stimulant – Hit Rating
 • Yggdrasil = Stimulant – Evade Rating
 • Gadget toolkit
Kickback
 • 5 kusů stejné runy A pro efekt (poskládané do tvaru písmene „U“)
 • 4 kusy stejné runy B pro spouštěč (poskládané do tvaru písmene „T“)
 • Gadget toolkit
Všechny druhy kickbacků naleznete na stránce Gadgety.

  

Ohňostroje


Zatím existují jen dva vzory pro vytváření ohňostrojů, k jejich sestavení je zapotřebí:

 • 1 nebo 2 kusy stejného elementu
 • dust/prach = zelený ohňostroj
 • fire/oheň = červený ohňostroj
 • water/voda = modrý ohňostroj
 • 1 nebo 2 kusy kovu
 • Firework toolkit
2 kusy kovu a jeden element vytvoří Green/Red/Blue Sparkler ohňostroj. Opačný poměr pak vytvoří Green/Red/Blue Tri-Rocket ohňostroj. Kvalita použitého materiálu nemá vliv na vizuální podobu ohňostroje.

 

3 Comments
 1. F3RN3T
  Date: January 11, 2014
  Author: F3RN3T
  Mám za to, že s fialovým (epic) toolkitem už lze vyrobit i epické zbraně, talismany a glyph-y. :-) [Reply]
 2. F3RN3T
  Date: January 11, 2014
  Author: F3RN3T
  Uvádím link na kompletní seznam Augmentů a jejich vlastností: http://www.lomsglobal.com/index.php?threads/full-1-8-augment-list-and-required-materials.648/ [Reply]
 3. Miraell
  Date: April 6, 2014
  Author: Miraell
  Dik moc, tohle pomohlo :) [Reply]
Leave a Reply

Nemůžete se přihlásit a jste si jistí, že píšete heslo správně?

Občas se to bohužel stává, dokud nepřijdeme na chybu, přihlašte se

přes tento odkaz, který by měl být vždy funkční.

Děkujeme za pochopení

kanal

Chcete-li být ve hře v kontaktu s ostatními českými a slovenskými hráči z jiných kabal nebo frakcí, naistalujte si skript, jenž vás pokaždé automaticky přihlásí do CZ/SK chatovacího kanálu.

Více informací zde.

Kabaly

Chcete se stát součástí některé z česko-slovenských kabal?
Vyberte si ze seznamu zde.

Would you like to read our articles in English or another language?

Just use The Ravens on Google Translator and insert the link you want to translate.