Gadgety [Gadgets]

Gadgety [Gadgets]


 

Co to gadget vlastně je?

V The Secret World se tak jmenují látky, jež si můžete sami vyrobit a neomezeněkrát používat. Vždy působí na dvacet vteřin a opětovně je můžete použít každé dvě minuty, čímž se liší od lektvarů. Existují dva typy – stimulanty a kickbacky.

Stimulanty

Stimulanty se vyrábějí z elementů nebo run. Stimulanty poskytují zvýšení sekundární statistiky po dobu dvaceti vteřin.

Kickbacky

Kickbacky se vytváří kombinací dvou typů run. Kickbacky zvýší sekundární statistiku během dvaceti vteřin jen v určitý okamžik – záleží na spouštěči, tím může být třeba penetration zásah. Může se zdát, že kickbacky jsou méně výhodné než stimulanty. Zdánlivá nevýhoda kickacbů je v síle sekundární statistiky, ta je mnohem více zvýšena než u stimulantů. Hodnoty pro jednotlivé typy gadgetů nalezenete níže.

 

Z čeho gadget vyrobím?

Potřebujete buď elementy nebo runy, jeden ze tří vzorů (stimulant pro primární statistiku, stimulant pro sekundární statistiku, kickback) a nakonec gadget tookit. Existují dva typy toolkitu: zelený a modrý. Zelený vytváří gadgety úrovně předmětu 5 a modrý vytváří gadgety úrovně předmětu 10.

Více o vytváření naleznete v článku Kraftování.

  

 

Jak mohu gadget použít?

Gadget lze aktivovat během boje i mimo něj. Působí však nanejvíš dvacet vteřin, proto je výhodnější jej aktivovat vždy jen v boji. Gadget lze znovu použít po dvou minutách. Jak jednou gadget vytvoříte, již vám zůstane. Gadget není omezen na počet použití. Se smrtí postavy se jeho účinek ztrácí a cooldown se neresetuje.

 

Jak funguje kickback?

Zaktivujete kickback. Běží 20 vteřin, během kterých může dojít k aktivaci spouštěče. Spouštěčem může být třeba to, že váš útok nebude glancnutý, nebo že bloknete útok nepřítele. Když dojde k aktivaci spouštěče, sekundární statistika se podle efektu kickbacku zvýší na čtyři vteřiny. Existuje šest spouštěčů. Tři sekundární statistiky nemohou být spouštěčem – jsou to Critical Power Rating, Physical Protection, Magical Protection. Tyto tři statistiky se samy o sobě nemohou během boje projevit, protože jsou statické (nezávislé na schopnostech nebo trefách) a působí kontinuálně.

Příklad: Kickback – Hit sestavený ze spuštěče block.
Tento kickback má jako efekt zvýšení hit ratingu, ke kterému dojde v případě, že nastane block útoku nepřítele.

 

Jaké gadgety existují?

Stimulanty – primární statistika


Health

Attack

Heal
Kraftovací element Stimulant Efekt [zelený/modrý gadget toolkit]
Water/voda Health Přidá 300/550 bodů zdraví.
Fire/oheň Attack Přidá 46/78 bodů k attack rating.
Dust/prach Heal Přidá 46/78 bodů k heal rating.

 

Stimulanty – sekundární statistika


CPR

Block

PP

Crit

MP

Penetrate

Defense

Hit

Evade
Kraftovací runa Stimulant Efekt [zelený/modrý gadget toolkit]
Denkyem Crtitical Power Rating Přidá 46/78 bodů ke Critical Power rating.
Earth Block Přidá 125/232 bodů k Block rating.
Koru Physical Protection Přidá 83/153 bodů k Physical Protection.
Lu Crit Přidá 150/276 bodů ke Crit rating.
Pentagram Magical Protection Přidá 83/153 bodů k Magical Protection.
Trinity Penetration Přidá 125/232 bodů k Penetration rating.
Wedjat Defense Přidá 125/232 bodů k Defense rating.
Wheel Hit Přidá 125/232 bodů k Hit rating.
Yggdrasil Evade Přidá 139/256 bodů k Evade rating.

 

Kickbacky

Kickbacky přidají body k sekundární statistice pouze v okamžiku, kdy během 20 vteřin od aktivace gadgetu sepne určitý spínač. Spínač může být sepnut i několikrát během 20 vteřin. Jedno sepnutí navýší statistiku na 4 vteřiny.

Existuje šest typů kickbacků. Každý kickback představuje jeden spouštěč. Každý kickback má devět podtypů (nepozná se podle jména ani ikonky), každý podtyp navyšuje jednu z devíti sekundárních statistik.


Block

Crit

Penetrate

Defense

Hit

Evade

Block rating efekt (Earth runa efekt)

Spouštěč Kickback Efekt [zelený/modrý gadget toolkit]
Denkyem tato kombinace kickbacku neexistuje
Earth Block Kdykoli blokente útok, zvýší se Block rating o 229/425 bodů.
Koru tato kombinace kickbacku neexistuje
Lu Crit Kdykoli se critical trefíte, zvýší se Block rating o 229/425 bodů.
Pentagram tato kombinace kickbacku neexistuje
Trinity Penetrate Kdykoli vaše trefa penetrujete, zvýší se Block rating o 229/425 bodů.
Wedjat Defense Kdykoli se ubráníte (defend) útoku, zvýší se Block rating o 281/522 bodů.
Wheel Hit Kdykoli vaše trefa neglancne, máte 30% šanci na zvýšení Block rating o 177/329 bodů.
Yggdrasil Evade Kdykoli se vyhnete (evade) útoku, zvýší se Block rating o 255/474 bodů.

Critical Power rating efekt (Denkyem runa efekt)

Spouštěč Kickback Efekt [zelený/modrý gadget toolkit]
Denkyem tato kombinace kickbacku neexistuje
Earth Block Kdykoli bloknete útok, zvýší se Critical Power rating o 229/425 bodů.
Koru tato kombinace kickbacku neexistuje
Lu Crit Kdykoli se critical trefíte, zvýší se Critical Power rating o 229/425 bodů.
Pentagram tato kombinace kickbacku neexistuje
Trinity Penetrate Kdykoli penetrujete, zvýší se Critical Power rating o 229/425 bodů.
Wedjat Defense Kdykoli se ubráníte (defense) zvýší se Critical Power rating o 281/522 bodů.
Wheel Hit Kdykoli vaše trefa neglancne, máte 30% šanci na zvýšení Critical Power rating o 177/329 bodů.
Yggdrasil Evade Kdykoli se vyhnete (evade) útoku, zvýší se Critical Power rating o 255/474 bodů.

Critical rating efekt (Lu runa efekt)

Spouštěč Kickback Efekt [zelený/modrý gadget toolkit]
Denkyem tato kombinace kickbacku neexistuje
Earth Block Kdykoli bloknete útok, zvýší se Critical rating o 275/506 bodů.
Koru tato kombinace kickbacku neexistuje
Lu Crit Kdykoli se critical trefíte, zvýší se Critical rating o 275/506 bodů.
Pentagram tato kombinace kickbacku neexistuje
Trinity Penetrate Kdykoli penetrujete, zvýší se Critical rating o 275/506 bodů.
Wedjat Defense Kdykoli se ubráníte (defense) zvýší se Critical rating o 338/621 bodů.
Wheel Hit Kdykoli vaše trefa neglancne, máte 30% šanci na zvýšení Critical rating o 213/391 bodů.
Yggdrasil Evade Kdykoli se vyhnete (evade) útoku, zvýší se Critical rating o 306/564 bodů.

Defense rating efekt (Wedjat runa efekt)

Spouštěč Kickback Efekt [zelený/modrý gadget toolkit]
Denkyem tato kombinace kickbacku neexistuje
Earth Block Kdykoli bloknete útok, zvýší se Defense rating o 229/425 bodů.
Koru tato kombinace kickbacku neexistuje
Lu Crit Kdykoli se critical trefíte, zvýší se Critical rating o 229/425 bodů.
Pentagram tato kombinace kickbacku neexistuje
Trinity Penetrate Kdykoli penetrujete, zvýší se Defense rating o 229/425 bodů.
Wedjat Defense Kdykoli se ubráníte (defense) zvýší se Defense rating o 281/xxxxx bodů.
Wheel Hit Kdykoli vaše trefa neglancne, máte 30% šanci na zvýšení Defense rating o 177/329 bodů.
Yggdrasil Evade Kdykoli se vyhnete (evade) útoku, zvýší se Defense rating o 255/474 bodů.

Evade rating efekt (Yggdrasil runa efekt)

Spouštěč Kickback Efekt [zelený/modrý gadget toolkit]
Denkyem tato kombinace kickbacku neexistuje
Earth Block Kdykoli bloknete útok, zvýší se Evade rating o 255/469 bodů.
Koru tato kombinace kickbacku neexistuje
Lu Crit Kdykoli se critical trefíte, zvýší se Evade rating o 255/469 bodů.
Pentagram tato kombinace kickbacku neexistuje
Trinity Penetrate Kdykoli penetrujete, zvýší se Evade rating o 255/469 bodů.
Wedjat Defense Kdykoli se ubráníte (defense) zvýší se Evade rating o 313/522 bodů.
Wheel Hit Kdykoli vaše trefa neglancne, máte 30% šanci na zvýšení Evade rating o 197/363 bodů.
Yggdrasil Evade Kdykoli se vyhnete (evade) útoku, zvýší se Evade rating o 284/523 bodů.

Hit rating efekt (Wheel runa efekt)

Spouštěč Kickback Efekt [zelený/modrý gadget toolkit]
Denkyem tato kombinace kickbacku neexistuje
Earth Block Kdykoli bloknete útok, zvýší se Hit rating o 229/425 bodů.
Koru tato kombinace kickbacku neexistuje
Lu Crit Kdykoli se critical trefíte, zvýší se Hit rating o 229/425 bodů.
Pentagram tato kombinace kickbacku neexistuje
Trinity Penetrate Kdykoli penetrujete, zvýší se Hit rating o 229/425 bodů.
Wedjat Defense Kdykoli se ubráníte (defense) zvýší se Hit rating o 281/522 bodů.
Wheel Hit Kdykoli vaše trefa neglancne, máte 30% šanci na zvýšení Hit rating o 177/329 bodů.
Yggdrasil Evade Kdykoli se vyhnete (evade) útoku, zvýší se Hit rating o 255/474 bodů.

Magical Protection efekt (Pentagram runa efekt)

Spouštěč Kickback Efekt [zelený/modrý gadget toolkit]
Denkyem tato kombinace kickbacku neexistuje
Earth Block Kdykoli bloknete útok, zvýší se Magical Protection o 152/281 bodů.
Koru tato kombinace kickbacku neexistuje
Lu Crit Kdykoli se critical trefíte, zvýší se Magical Protection o 152/281 bodů.
Pentagram tato kombinace kickbacku neexistuje
Trinity Penetrate Kdykoli penetrujete, zvýší se Magical Protection o 152/281 bodů.
Wedjat Defense Kdykoli se ubráníte (defense), zvýší se Magical Protection o 187/344 bodů.
Wheel Hit Kdykoli vaše trefa neglancne, zvýší se Magical Protection o 118/217 bodů.
Yggdrasil Evade Kdykoli se vyhnete (evade) útoku, zvýší se Magical Protection o 169/312 bodů.

Penetration rating efekt (Trinity runa efekt)

Spouštěč Kickback Efekt [zelený/modrý gadget toolkit]
Denkyem tato kombinace kickbacku neexistuje
Earth Block Kdykoli bloknete útok, zvýší se Penetration rating o 229/425 bodů.
Koru tato kombinace kickbacku neexistuje
Lu Crit Kdykoli se critical trefíte, zvýší se Penetration rating o 229/425 bodů.
Pentagram tato kombinace kickbacku neexistuje
Trinity Penetrate Kdykoli penetrujete, zvýší se Penetration rating o 229/425 bodů.
Wedjat Defense Kdykoli se ubráníte (defense) zvýší se Penetration rating o 281/522 bodů.
Wheel Hit Kdykoli vaše trefa neglancne, zvýší se Penetration rating o 177/329 bodů.
Yggdrasil Evade Kdykoli se vyhnete (evade) útoku, zvýší se Penetration rating o 255/474 bodů.

Physical Protection efekt (Koru runa efekt)

Spouštěč Kickback Efekt [zelený/modrý gadget toolkit]
Denkyem tato kombinace kickbacku neexistuje
Earth Block Kdykoli bloknete útok, zvýší se Physical Protection o 77/141 bodů.
Koru tato kombinace kickbacku neexistuje
Lu Crit Kdykoli se critical trefíte, zvýší se Physical Protection o 77/141 bodů.
Pentagram tato kombinace kickbacku neexistuje
Trinity Penetrate Kdykoli penetrujete, zvýší se Physical Protection o 77/141 bodů.
Wedjat Defense Kdykoli se ubráníte (defense) zvýší se Physical Protection o 95/173 bodů.
Wheel Hit Kdykoli vaše trefa neglancne, máte 30% šanci na zvýší Physical Protection o 60/109 bodů.
Yggdrasil Evade Kdykoli se vyhnete (evade) útoku, zvýší se Magical Protection o 86/157 bodů.

Leave a Reply

Nemůžete se přihlásit a jste si jistí, že píšete heslo správně?

Občas se to bohužel stává, dokud nepřijdeme na chybu, přihlašte se

přes tento odkaz, který by měl být vždy funkční.

Děkujeme za pochopení

kanal

Chcete-li být ve hře v kontaktu s ostatními českými a slovenskými hráči z jiných kabal nebo frakcí, naistalujte si skript, jenž vás pokaždé automaticky přihlásí do CZ/SK chatovacího kanálu.

Více informací zde.

Kabaly

Chcete se stát součástí některé z česko-slovenských kabal?
Vyberte si ze seznamu zde.

Would you like to read our articles in English or another language?

Just use The Ravens on Google Translator and insert the link you want to translate.