Raketomet [aux zbraň]

Raketomet [aux zbraň]


Raketomet je první auxiliary zbraní ve hře, která se objevila s Issue #2. Je tedy součástí základní hry a tedy i zdarma, nikoli součástí placeného DLC. Mnoho hráčů si oblíbilo konkrétní schopnost „Death From Above“, jež hojně využívají třeba v dungeonech nebo ve Fusangu pro rychlý přesun dopředu. Vizuálně efektní schopností je „Big Red Button“, která vytváří ohnivý hřib nad každým zaútočeným cílem.

Získání raketometu pro začínajícího hráče je poměrně obtížné a doporučuje se jej získat se skupinou minimálně dvou hráčů.

Raketomet [Rocket Launcher] Motorová pila [Chainsaw] Quantum Bič [Whip] Plamenomet [Flamethrower] zatím neznámá aux zbraň zatím neznámá aux zbraň zatím neznámá aux zbraň zatím neznámá aux zbraň Auxiliary zbraně návod

Jak získám raketomet?

Musíte splnit misi Venetian Missile Crisis, kterou získáte na své frakční základně. Na stejném místě, kde si vyzvedáváte frakční mise pro získání vyššího ranku. Abyste mohli misi vůbec přijmout musí mít vaše postava minimálně rank 6.

Během mise se podíváte do skladiště, kde Féničané převážejí ukradenou zásilku raketometů. Benátský koncil vás žádá o pomoc a za vyčištění oblasti a získání zásilky zpět dostane odměnu právě onen raketomet.

Misi je už možné opakovat!

Rocket Launcher Rocket Launcher

Schopnosti

Statistika abilit vychází z fialového gearu level 10 (attack rating 3049) a zelené verze auxiliary zbraně.

Název Popis [EN] Popis [CZ] Casting ve vteřinách Cooldown ve vteřinách
Pop Shot Pop Shot TAoE attack that deals 814 physical damage. Affects up to 5 enemies in a 5 metre radius around your target. TAoE útok působící 814 fyzického zranění. Působí až na 5 nepřátel v okruhu 5 metrů od vašeho cíle. 1 15
Rangefinder Rangefinder Increases the attack range of all Rocket Launcher abilities by 5 metres. Zvyšuje dosah útoku všech schopností raketometu o 5 metrů.
Clusterstruck Clusterstruck GTAoE attack that deals 1059 physical damage. Affects up to 5 enemies in a 5 metre radius around the targeted point. GTAoE útok působící 1059 fyzického zraněnní. Působí až na 5 nepřátel v okruhu 5 metrů od místa, kam zamíříte. 1,5 30
Rocket Science Rocket Science Reduces the recharge time of Rocket Launcher abilities by 50%. Snižuje cooldown všech schopností raketometu o 50 %.
Death From Above Death From Above You rocket jump 15 metres forward hitting up to 5 enemies in a 5 metre radius where you take off and where you land, dealing 428 physical damage. Deals 9% of your maximum health as damage to you when activated. Raketově poskočíte o 15 metrů dopředu a způsobíte 428 fyzického poškození až 5 nepřátelům v pětimetrovém okruhu od místa dopadu. Vám se v okamžiku aktivace schopnosti sníží zdraví o 9 % z vašeho maximálního zdraví. I 40
Warhead Warhead Increases damage dealt by Rocket Launcher abilities by 15%. Zranění nepřátel způsobené schopnostmi raketometu se zvyšuje o 15 %.
Big Red Button Big Red Button TAoE attack that deals 1303 physical damage. TAoE útok způsobující 1303 fyzického zranění. 2 90

 

GTAoE Ground Target Area of Effect – umístíte terč, kam dopadne střela, okraj terče ukazuje rozsah působnosti
I instantní/okamžité spuštění schopnosti
TAoE Target Area of Effect – rozsah působnosti schopnosti se určuje od zaměřeného nepřítele

 

Aux signety

Název Popis [EN] Popis [CZ]
Rocket Launcher signet Augur Whenever you activate “Pop Shot,” the target receives a detrimental effect that deals a low/medium/large amount of physical damage to them after 2 seconds. Kdykoli aktivujete „Pop Shot“, cíl obdrží škodlivý efekt působící malé/střední/velké fyzické poškození po dobu 2 vteřin.
Rocket Launcher signet Binding Each enemy you kill using “Pop Shot” reduces its recharge time by 1/2/3 second. Každý nepřítel, který zemře díky „Pop Shot“, sníží cooldown schopnosti o 1/2/3 vteřiny.
Rocket Launcher signet Charge Increases the damage dealt by “Clusterstruck” by 10/20/30%. Zvýší škodu způsobenou schopností „Clusterstruck“ o 10/20/30 %.
Rocket Launcher signet Imprint “Clusterstruck” has a 8/16/24% chance of not triggering its recharge time. „Clusterstruck“ má 8/16/24% šanci neaktivovat cooldown.
Rocket Launcher signet Mod Reduces the damage you receive when you activate “Death from Above” to 6/3/0% of your maximum health. Snižuje poškození schopnosti „Death from Above“ způsobené vám na 6/3/0 % vašeho maximálního zdraví.
Rocket Launcher signet Overdrive Whenever you activate “Death from Above,” you gain a beneficial effect that increases your movement speed by 5/10/15% for 7 seconds. Kdykoli aktivujete „Death from Above“, získáte bonusový efekt, který zvýší vaši rychlost o 5/10/15 % po dobu 7 vteřin.
Rocket Launcher signet Seal Improves “Big Red Button” to also leave a 5 metre radius area around your target for 5 seconds. Every second up to 5 enemies in the area are dealt a low/medium/large amount of physical damage. Vylepšuje „Big Red Button“ zanecháním 5metrové oblasti od cíle po dobu 5 vteřin. Každou vteřinu vzniká malé/střední/velké fyzické poškození až 5 nepřátelům.
Rocket Launcher signet Tune Reduces the movement speed penalty while you activate “Big Red Button” by 33.3/66.6%. Snižuje penaltu rychlosti pohybu během aktivace o 33,3 66,6 %.

 

Vizuální vzhled

Normal Rocket Launcher

rocket-normal

Orochi Rocket Launcher

rocket-orochi

Demonic Rocket Launcher

rocket-demonic

Corrupted Rocket Launcher

rocket-corrupted

Sov-Tech Rocket Launcher

rocket-sov

Gold-Plate Rocket Launcher

Gold-Plate

1 Comments
  1. avatar
    Date: March 19, 2013
    Author: Jarred
    Jakákoliv upřesnění a opravy jsou vítány. Pokud máte screenshot aux zbraně s vaší postavou a se vzhledem Sov-Tech, Demonic, Orochi nebo Corrupted, neváhejte poslat :) [Reply]
Leave a Reply

Nemůžete se přihlásit a jste si jistí, že píšete heslo správně?

Občas se to bohužel stává, dokud nepřijdeme na chybu, přihlašte se

přes tento odkaz, který by měl být vždy funkční.

Děkujeme za pochopení

kanal

Chcete-li být ve hře v kontaktu s ostatními českými a slovenskými hráči z jiných kabal nebo frakcí, naistalujte si skript, jenž vás pokaždé automaticky přihlásí do CZ/SK chatovacího kanálu.

Více informací zde.

Kabaly

Chcete se stát součástí některé z česko-slovenských kabal?
Vyberte si ze seznamu zde.

Would you like to read our articles in English or another language?

Just use The Ravens on Google Translator and insert the link you want to translate.