Manhattan Exclusion Zone [New York raid]

Manhattan Exclusion Zone [New York raid]


Newyorský ostrov Manhattan je místem první raidové instance v The Secret World. Misi Crossroads of the World, která do této zóny vede, je možné získat od Dava Screeda v místní prádelně [351,364]. Do samotné instance pak vede poklop vedle skladiště za parkem [415,335]. Samotný boj se závěrečným bossem trvá deset minut, je ovšem možné jej zvládnout pod pět minut – za což je příslušný achievement. Čas deset minut je omezen nadcházejícím bombardováním celé zóny, pokud se v této lhůtě nepodaří Lurkera zabít, jsou naopak zabité všechny postavy hráčů a boj začne znovu od začátku.

NYC raid preview NYC raid preview

Instance je určená pro deset hráčů vybavených alespoň QL 10.2 gearem, odměnou za její zdolání jsou QL 10.4 zbraně a talismany a hlavně Criterion Upgrade a Astral Fuse, což je jediný způsob, jak své vybavení vylepšit na úroveň QL 10.5.

Vybavení

Skupina 1

 • Dva tanci, každý z nich by měl mít 2–3 ability pro předávání aggra (především Provoke, Mass Provoke, The Art of War, Raging Volcano, je patrně možné i přes Confuse, Misdirection). Doporučuje se jeden impair. Protože většina zranění pochází od Whisper of Darkness, který ignoruje Block, Defense i Evade, jako ideální se jeví mitigace zásahů přes Physical Protection. Samozřejmě je potřeba aplikovat Exposed.
 • Dva healeří s nepřekrývajícími se abilitami. Výhodou pro skupinu je – vzhledem k buffu ve třetí fázi – leech healer.
 • Jedno DPS se zvýšeným zdravím (3000–4000 HP) sloužící jako poder. Jeho úkolem bude chytat pody plazící se pod zemí a přežít uzavření v nich. Pokud v poslední fázi zemřou oba tanci bude muset zachytit vlnu adů a zpomalit je. Jedno z DPS by mělo aplikovat na bosse Debilitated.

Skupina 2

 • Pět spolupracujících DPS s různými skupinovými buffy. Všechna DPS v konfiguraci pro maximální DPS, žádná dodatečné HP nejsou potřeba. Mezi abilitami by neměla chybět alespoň jedna zasahující více cílů (Supressing Fire, Pump Action). Pokud je bude zároveň zpomalovat, tím lépe.

Příchod do oblasti boje

Přístup do oblasti je přes newyorskou podzemku, střechu garáží a studio televizní stanice QBL. Během cesty se hráči postupně setkávají se všemi ady:

 • Abominated Civilian (7317 HP) – filthové zombie, musí být v této fázi tankovány
 • Abominated Soldier (7317 HP) – hází granát, opět tankovat
 • The Unutterable (109 758 HP) – kromě běžného útoku (400 HP) plive dopředu filth (Shrilling Bones – 4000 HP)
 • Eldritch Guardian (241 000 HP) – létající drak, kromě standardního útoku (1000HP) má dopřednou cleave Downfall  (9000 HP), která se dá impairovat v případě, že míří nevhodným směrem – je ale jednodušší z ní uhnout. Musí se tankovat tak, aby cleave nemířila do skupiny DPS. Před svou smrtí exploduje (Occult Singularity) a zabije jednou ranou všechny v dosahu. Samozřejmě je potřeba vyběhnout pryč.

unuttered-1000 drak-1000

První fáze

 

Unutterable Lurker (5 268 406 HP) – popis schopností

 • Whisper of Darkness (DoT, physical, v průběhu průměrně 1500HP, při vyprchání přes 1 mil HP) – Na každého, kdo má aggro sesílá boss 20 stacků. Jak abilita vyprchává, stacky ubývají. Pokud jejich počet klesne na 0 a hráč má stále aggro, je okamžitě zabit.
 • Úder tlapou (asi 5000HP) – Lurker praští tlapou do země. Cokoli, co zasáhne, zraní a srazí na zem.
 • Pure Filth – Pod náhodně vybraným hráčem se objeví zaměřovací kolo. To se pohybuje spolu s ním. Po chvilce na toto místo Lurker plivne filth. Ten je velmi agresivní a při dotyku získá postava relatvně silnou DoT. Hráč tak rozhoduje o tom, kam Filth umístit. Je vhodné umístit louži tak, aby nepřekážela v ústupu na konci fáze a aby neomezovala podéra. Lurker obvykle nemíří na hráče, kteří jsou u něj velmi blízko – melee, pistole.
 • From Beneath You, It Devours – ve vzdálené části bojiště se pod zemí objeví pod. Pod zemí vypadá podobně jako zahrabaný Unbound Akab z Darkness War. Pod má zaměřeného jednoho zcela libovolného hráče a snaží se k němu dostat. Pokud se mu to podaří, hráče do sebe zavře. Není možné se sám zevnitř osvobodit. Pokud během cesty narazí na jiného hráče, zavře jeho.
 • Shadow Out of Time – Když má zhruba 75 % (asi 3 930 000 HP) zdraví, Lurker vyfoukne oblak filthu, kterým odhodí všechny zasažené hráče. Každý zasažený hráč získá stejnojmenný debuff, který snižuje účinnost léčení na polovinu. Touto abilitou končí první fáze. Jakmile začne její sesílání, musí se všichni hráči schovat za vzdálené hromady sutin.

Mouths of Montauk (14 262 HP)

Pokud pod dojede pod zemí ke svému cíli, pozře ho. Pozřenou oběť kouše za 362 HP, ostatní hráči ji z něj musí co nejrychleji osvobodit. Problém je, pokud zároveň hodí na stejné místo Lurker Pure Filth.

lurker-1000 mouths-1000

Taktika

Tanci

K bossovi přibíhá nejprve první tank, hned po něm tank druhý. Oba tanci mají jako Defensive Target svého kolegu, v Eth Buff Bar mají na Defensive Target i na sebe přidaný Whisper of Darkness. Vždy když počet stacků na tankovi dotiká na 3-10, musí z něj druhý tank servat aggro. Protože je s Whisper of Darkness spojená DoTka, je samozřejmě výhoda přebírat aggro na co nejmeším počtu stacků, zároveň to ale představuje riziko, že se předání nepodaří včas.

Oba tanci během boje uhýbají úderům tlapou, na zemi je vždy vidět, kam Lurker udeří – v zápalu boje však nemusí být zřejmé, na kterou stranu viditelné čáry rána dopadne. Pokud Lurker tanka zasáhne, zraní ho a srazí na zem.

DPS

Všechna DPS v dosahu Lurkera (melee, pistole, brokovnice) musí uhýbat před úderem tlapou, která je jednou ranou zabije.

Na vzdálená DPS (puška, krev, elementalismus) hází Lurker Pure Filth, který je potřeba odnášet do míst, kde nebude překážet v dalším boji a během přesunu do další fáze. Vhodné jsou lokace po straně bojiště.

Je-li poder uvězněn v podu, musí jej DPS co nejrychleji vystřílet ven.

Poder

Úlohou určeného podera v této fázi je ochrana zbytku raidu před From Beneath You, It Devours. Musí mít zbraň s dlouhým dostřelem a dost HP aby dokázal tuto abilitu přežít. Stojí za zbytkem raidu blízko pouliční lampy a i když střílí na Lurkera, sleduje situaci za sebou. Když se objeví nový Pod, oznámí to raidu. Pokud pod nenarazí po cestě na nic jiného (např Filth) a dojede do oblasti, musí se mu poder postavit do cesty a být jím pozřen. Oznámí tuto situaci raidu a nechá se z takto vzniklého Mouth of Montauk vystřílet ven. Je nutné hlásit, pokud se pod zároveň nachází v louži filthu.

Healeři

Každý healer se stará o jednoho předem určeného tanka. Pokud je poder uvězněn uvnitř kaluže filthu je úkolem jednoho z healeru, jej udržet na živu.

Všichni

Všichni se vyhýbají polím filthu po stranách Lurkera a čerstvě položeným kalužím.

Jakmile boss sešle Shadow Out of Time, musí všichni utéct do bezpečných oblastí za hromadami trosek. Velmi nápomocný je Death From Above Pokud je podér zavřený v podu, je nutné ho vystřílet ven.

Druhá fáze

Unutterable Lurker – popis schopností

Během druhé fáze je Lurker zcela obklopen jezerem Filthu, která znemožňuje na něj útočit. Jediné, co může dělat, je přivolávat addy a sesílat Shadow Out of Time.

 • Shadow Out of Time je opět obrovská vlna filthu, která všechny zasažené srazí na zem a dá jim stejnojmenný debuff snižující účinnost léčení na polovinu. Během sesílání je nutné se schovat za některou hromadu sutin – DPS a healeři za prostřední.

Abominated Civilian (3200 HP)

Filthové zombie, protože tanci se obvykle věnují zachycení a tankování draků, musí je dps postřílet, dřív než zabijí healery.

Eldritch Guardian (241 000 HP) – popis schopností

 • útok za asi 1000HP
 • Downfall (až 9000 HP, odkopnutí) – asi 90 stupňů široký útok, kvůli tomuto útoku je potřeba neustále držet draka zády ke skupině DPS a healerů. Pokud je drak otočený směrem ke skupině a použije tuto schopnost, musí DPS uhnout. Dawnfall je možné také kopnout.
 • Occult Singularity – drak před svou smrtí exploduje, exploze zabije kohokoli, kdo se nachází v jejím dosahu. Je proto potřeba tankovat draky tak, aby tato abilita nedosáhla až k DPS.

Taktika

2faze-1000 tankovani draku-1000

Popis k prvnímu obrázku:

 1. Zeleně je bezpečná oblast pro DPS a healery.
 2. Modré jsou oblasti, kde je vhodné tankovat draky. Obvykle používáme ty čelní (blíže k Lurkerovi).
 3. Červeně jsou naznačeny příchody draků. Pozor na jednoho, který přilétá vpodstatě do středu skupiny DPS a healerů.
 4. Fialové jsou směry útoku zombií. K čárkovaným útokům dochází pouze na začátku fáze.

Všichni hráči se nacházejí na konci mapy daleko od Lurkera, v oblasti velké prostřední kupy sutin. Celá fáze má toto schéma:

 1. Fáze začíná vlnou zombií. DPS je musí zabít dřív, než zabijí healery. Zombie útočí prakticky ze všech stran. Během útoku mohou tanci některé zombie chytat, ale rozhodně musí vyhlížet přicházející draky.
 2. Přichází první dva draci – nejprve jeden, po něm druhý. Podle dohody první tank odtáhne prvního draka za tu hromadu suti, kterou má blíž a ke které nevede cesta přes skupinu DPS. Pokud náhodou nabere i druhého draka, druhý tank se nepokouší je z něj strhnout. Dva draci se utankovat dají, ve zmatku při předávání draků je velká šance, že někdo umře. Draci mohou přijít z několika směrů, nejčastěji se objeví z levé i pravé kaluže filthu u Lurkera. Drak ale může také přilétnout, pak se objeví přímo u skupiny DPS a tank ho musí velmi rychle nabrat (např. Mass Provoke) a odtáhnout. DPS soustředí útok nejprve na prvního draka, pak plynule přejdou na druhého.
 3. Lurker sesílá Shadow Out of Time. DPS se schovají do stínu za hromadu suti, tanci tankují draky (pokud ještě žijí) také v zákrytu za svými hromadami.
 4. Objevuje se další vlna zombií. DPS je musí rozstřílet.
 5. Přichází další drak. Nabírá ho ten tank, který je k němu blíž.
 6. Shadow Out of Time
 7. Zombie
 8. Přichází poslední drak. Vzhledem k poměrně těsnému načasování, kdy je potřeba po jeho zabití okamžitě běžet zpátky k Lurkerovi, je výhodné s jeho zabitím počkat až po vlně zombií.
 9. Shadow Out of Time
 10. Zombie
 11. Zabít posledního draka
 12. Tanci utíkají k Lurkerovi a předávají si aggro. Za nimi běží DPS a healeři. Fáze končí.

Třetí fáze

anima incarnate-1000 konec-321

Třetí fáze se odehrává opět v prostoru bezprostředně u Lurkera. Během této fáze budou použity všechny mechaniky jako v první fázi – předávání aggra, uhýbání před tlapou, odnášení filthu, chytání a zabíjení podu.

 • Whisper of Darkness
 • Pure Filth
 • From Beneath You, It Devours
 • úder tlapou
 • Shadow Out of Time

K tomu ovšem Lurker přidává:

 • Lurker sesílá pravidelně Shadow Out of Time, před kterým jsou v bezpečí tanci bezprostředně u Lurkera, DPS a healeři se musí schovat za vraky aut po stranách.
 • Ihned po Shadow Out of Time přibíhá vždy vlna zombií, která se musí včas pobít.
 • Když je boss na asi 270 000 HP sešle Last Resort. Tím celá fáze končí. Na následující kratičký boj je nutné ušetřit maximum buffů.

K tomu ovšem získává celý raid buff. Na bojiště přibíhají Zuberi, Mei Ling, Rose a Alex. Zuberi sesílá kolem každého ze svých společníků barevnou auru, která zvyšuje útok vybranými zbraněmi o 200 %:

 • červená – kolem Rose – buff pro pistole a brokovnice (Gaia Incarnate – Rose)
 • žlutá kolem Mei Ling – buff pro všechny melee zbraně: kladiva, meče, fisty a chaos (Gaia Incarnate – Mei Ling)
 • modrá – kolem Alexe – buff pro pušky, elementalismus a krvavou magii (Gaia Incarnate – Alex)

Taktika

Tanci

Pro tanky se třetí fáze významně neliší od první. Zajímavý moment přichází hned na jejím začátku, kdy je potřeba přehazovat aggro již během běhu k Lurkerovi. Přehazování aggra přímo u Lurkera může být mnohem snazší díky buffu Anima Incarnate, kdy tank který nemá aggro se postaví dovnitř aury kolem Mei Ling, zatímco tank, který aggro má z ní vyběhne. Může tak ale docházet k příliš rychlému přepínání aggra, což bude komplikovat práci healerům.

Healeři

Na začátku fáze je potřeba léčit tanky již během jejich běhu k bossovi, kdy mohou probíhat skrz louže filthu a zároveň jsou pod vlivem Whisper of Darkness, zároveň je ale potřeba jim nesebrat aggro. Je potřeba běžet za tanky a healovat je “s citem”. Jinak je pro healery tato fáze stejná jako první, jen se musí schovávat během Shadow Out of Time.

DPS

Také pro DPS je tato fáze podobná první. Navíc přibývá to, že DPS stojí ve svých buffovacích aurách. DPS, která mají posilované jen jednu zbraň, zde mají znatelnou nevýhodu. Na co je potřeba dávat pozor je plivání filthu (Pure Filth), kdy je potřeba zaměřovač odnášet mimo buffovací kruh a zároveň mimo oblasti, kde se DPS a healeři schovávají během Shadow Out of Time. DPS v Alexově kruhu by se měly starat o přibíhající zombie – hráči z kruhu kolem Rose by na zombie neměli mít vůbec šanci dostřelit. Nedlouho před koncem fáze je potřeba šetřit buffy (Breaching Shot, Deadly Aim, Short Fuse) na závěrečnou fázi boje.

Závěrečná fáze

Při zhruba 270 000 HP sešle Lurker Last Resort, tím zabije vše, co je v jeho dosahu. Jakmile se tak stane, začíná poslední fáze boje. Umírá Zuberi a celý raid tak přichází o buff Gaia Incarnate. Na každého přeživšího hráče sešle boss 20 stacků Whisper of Darkness, které při svém vyprchání každého zabijí. Do konce boje tak zbývá 20 sekund, během kterých je potřeba Lurkera dorazit. Je proto nutné na tuto fázi šetřit veškeré buffy a maximalizovat tak svůj útok.

V této fázi již nemá smysl Lurkera tankovat. Protože však ze zadní části bojiště přibíhá poslední vlna zombií, musí je tanci chytit a chvilku tankovat, pokud se tak nestane, vpadnou mezi DPS a pobijí je. Protože to tanci mají k okraji Last resortu poměrně daleko a je pro ně problém sledovat HP Lurkera, v této fázi již mohou být mrtví. Pak tato úloha padá buď na podera nebo healery.

Přehled lootu

Speciální

 • Third Age Core Capacitor – účel neznámý, jedna ze dvou legendárních věcí ve hře
 • Criterion Upgrade – umožňuje vylepšit talisman nebo zbraň na 10.5 (je k tomu nutné použit ještě jeden Custom Upgrade Toolkit)
 • Astral Fuse – umožňuje vylepšít glyph na 10.5 (je k tomu nutné použit ještě jeden Custom Upgrade Toolkit)

Talismany

 • Ashes of Elder Things (head, 10.4) – 735 Attack Rating – Když penetrujete, získáte bonus 25 % k Penetration Ratingu na 15 sekund. Trvání efektu se nezačne počítat odznovu, budete-li během něj opět penetrovat.
 • Mark of the Starspawn (head, 10.4) – 2476 Health – Kdykoli na vás zaútočí, je 5% šance na získání efektu snižujícího zranění z penetrujících zásahů. Trvání efektu se nezačne počítat odznovu, budou-li opět splněny podmínky k jeho aplikování.
 • Blood of the Old Ones (head, 10.4) – 735 Heal Rating – Kdykoli někoho léčíš, existuje 3% šance, že ho vyléčíš o další 3 % jeho maximálního zdraví. Toto se může stát pouze jednou za 5 sekund.
 • NY Buckle (waist, 10.4) – 1438 Health – Každých 6 sekund získáte jeden stack efektu zvyšujícího vaši Physical i Magical Protection o 3 % na stack. Efekt je automaticky zrušen, pokud jste penetrován, nebo počet stacků překročí 10.
 • Broadway Charm (occult, 10.4) – 427 Heal Rating – Kdykoli léčíte někoho, kdo má pod 66 % zdraví, je 33% šance, že na 10 sekund zvýšíte jeho physical a magical protection o 400.
 • Brooklin Bracer (wrist, 10.4) – 2237 Health – Kdykoli na vás zaútočí, získáte jeden stack efektu zvyšujícího vaši šanci na evade o 5 %. Efekt je zrušen při prvním úspěšném evade.
 • Coney Island Band (finger, 10.4) – 664 Heal Rating – Kdykoli vyvoláte kritické léčení, bude vaše Crit Power zvýšena o 25 % na 15 sekund. Trvání efektu se nezačne počítat odznovu, budou-li opět splněny podmínky k jeho aplikování.
 • Subway Tokens (luck, 10.4) – 427 Attack Rating – Každých 6 sekund získáte jeden stack efektu zvyšujícího váš výsledný útok o 1 % na stack. Efekt je automaticky zrušen, pokud nezasáhnete, nebo počet stacků překročí 10.
 • Egon Pendant (neck, 10.4) – 664 Attack Rating – Kdykoli kriticky zasáhnete, bude na 12 sekund zvýšena účinnost vašeho Critical ratingu. Trvání efektu se nezačne počítat odznovu, budou-li opět splněny podmínky k jeho aplikování.

Zbraně

 • Final Assault – rifle
 • Good and Evil – pistol
 • Beyond Violence – fist
 • Objective Truth – sword
 • Star Gauge – shotgun
 • The Bronx – hammer
 • The Fifth Element – elementalism
 • End of Days – blood
 • The Trajector – chaos

Tento článek sestavil hráč Rayla, kterému patří velké dík za takto podrobný a komplexní manuál prvního hernímu raidu vůbec.

5 Comments
 1. avatar
  Date: May 11, 2013
  Author: Jarred
  Perfektní Rayla! Víc takových maturit... :) [Reply]
 2. avatar
  Date: May 11, 2013
  Author: blasmo
  Peknej navod. [Reply]
 3. avatar
  Date: May 12, 2013
  Author: Giorgino
  Super návod, takhle pěkně pohromadě. Když každý ví co má dělat, je to parádní akce. Přidám zkušenost za fist/blood healera: Je fajn mít rozdělené tanky, ale samozřejmě pokud to jde, healujete toho, komu rychle ubývají hp, nedržíte se jen jednoho. DPS jsou v pořádku, obvykle je třeba je jen doléčit po Shadow Out of Time, příp. pokud naberou nějakou zombie. Jelikož healeři stojí většinou dál od bosse, padá na ně čas od času filth, s tím problém není. Nejvíc jsem měl problém při vlně zombií, ideálně se schovat za DPS a házet na sebe bariéru pokud už hryžou :) Jako pod catcher je třeba stát šikovně, nebo otočit kameru, aby šlo točit na bosse a sledovat situaci za hráči. Pokud jede pod přes filthovou kaluž, zmizí v ní. Může se ale stát, že jede jen přes její okraj, na to pozor, pak zmizet nemusí. Pokud se chytá pod blízko jiného hráče, může spolknout i jeho - na to bacha. Jinak všem hodně štěstí na Times square '_' [Reply]
 4. Baltazhar
  Date: May 13, 2013
  Author: Baltazhar
  Pri tankoch je dobre ak maju vyrovnany AR, pri vacsich rozdieloch sa stava ze po prebrati agra sa po par sekundach opat vrati povodnemu tankovi a obaja sa ocitnu na 15+ dotkach. Radsej dvaja tanci s podobnym nizsim AR ako jeden s velkym a druhy s o 500 nizsim. Vyrovnat sa to da zmenou equipu alebo napojom. [Reply]
 5. avatar
  Date: September 5, 2013
  Author: Wardenn aka Kajicnice aka Chemognostik
  Vyčerpávající návod pro lidi, kteří s top contentem v TSW nemají mnoho zkušeností (ehm tedy žádné...). Obdivuji Váš web i Vaše články, protože Vy jste prakticky jediná aktivní komunita této skvělé hry, která není pro každého. P.S. Takto má opravdu vypadat návod! gj [Reply]
Leave a Reply

Nemůžete se přihlásit a jste si jistí, že píšete heslo správně?

Občas se to bohužel stává, dokud nepřijdeme na chybu, přihlašte se

přes tento odkaz, který by měl být vždy funkční.

Děkujeme za pochopení

kanal

Chcete-li být ve hře v kontaktu s ostatními českými a slovenskými hráči z jiných kabal nebo frakcí, naistalujte si skript, jenž vás pokaždé automaticky přihlásí do CZ/SK chatovacího kanálu.

Více informací zde.

Kabaly

Chcete se stát součástí některé z česko-slovenských kabal?
Vyberte si ze seznamu zde.

Would you like to read our articles in English or another language?

Just use The Ravens on Google Translator and insert the link you want to translate.