Plamenomet [aux zbraň]

Plamenomet [aux zbraň]


Plamenomet je v pořadí pátou auxiliary zbraní a druhou zbraní na dálku. Jedná se o druhou zbraň, která není volně přístupná v základní hře, jelikož je součástí DLC pro Issue #7. Schopnosti i skill lze ve hře vidět, nelze však zakoupit žádnou z jeho schopností nebo dovednost zbraň vůbec ovládat, pokud nemáte Issue #7 zakoupené a plamenomet již nevlastníte. Tato zbraň má velmi zajímavé schopnosti a druhotné efekty působící dlouhodobě škodu vhodné nejen pro PvP souboje.

Plamenomet je druhou aux zbraní, kterou lze získat opakovaně.

Raketomet [Rocket Launcher] Motorová pila [Chainsaw] Quantum Bič [Whip] Plamenomet [Flamethrower] zatím neznámá aux zbraň zatím neznámá aux zbraň zatím neznámá aux zbraň zatím neznámá aux zbraň Auxiliary zbraně návod

Jak získám plamenomet

Plamenomet získáte jako loot za splnění první mise Issue #7, která se jmenuje Who Horrifies the Horrors (získáte ji od Carmen Preda postávající blízko vchodu do Agarty v oblasti Besieged Farmlands). Mohlo by se tedy zdát, že ji získáte jako odměnu, ale zbraň nelze zatím nijak použít. Stejně jako bič v Issue #6, musíte i plamenomet aktivovat působením animy. Anima transfuser naleznete během plnění páté mise Issue #7, The Sound of Children, přesněji během plnění postranní mise s názvem Where the Little Ones Go v instanci Nursery. Transformování plamenometu trvá pár vteřin.

Schopnosti

Statistika schopností je platná pro full purple gear level 10 (attack rating 3049) a zelenou aux zbraň.

Název Popis [EN] Popis [CZ] Casting ve vteřinách Cooldown ve vteřinách
crack Dragon’s Breath A channelled cone attack that deals 204 physical damage per hit every 0.4 second for 2 seconds. Affects up to 5 enemies in a 15 metre long 60 degree cone in front of you. Řetězový kuželový útok způsobující 204 fyzické škody zásahem každých 0,4 vteřiny po dobu 2 vteřin. Působí až na 5 nepřátel v 15 metrů dlouhém a 60° otevřeném kuželu před vámi. 2 15
jones Searing Magnesium Increases damage dealt by Flamethrower abilities by 15%. Zvyšuje škodu způsobenou plamenometem o 15 %.
melee Scorched Earth Creates a wall of fire which extends 2 metres forward and 4 meters to either side of the target location and lasts 6 seconds. Every 0.3 seconds it will hit up to 5 enemies in the area dealing 89 physical damage. Vytváří ohnivou stěnu 2 metry dopředu a 4 metry nalevo a napravo od místa určení, působí 6 vteřin. Každou 0,3 vteřinu zasáhne až 5 nepřátel v dané oblasti se škodou 89 fyzického poškození. 2 25
sonic Assiduous Burn Increases the duration of “Incendiary Expertise” to 10 seconds. Also, whenever “Incendiary Expertise” deals damage, all Flamethrower ability cooldowns are reduced by 5% of their remaining cooldown time. Zvyšuje délku trvání „Incendiary Expertise“ na 10 vteřin. Navíc pokaždé kdy „Incendiary Expertise“ způsobí škodu, sníží se cooldown všech schopností plamenometu o 5 % jejich zbývajícího času.
group Smells Like Victory-Fire It Up Smells Like Victory: An attack that affects up to 5 enemies in a 5 metre radius around the targeted point, dealing 71 physical damage. Affected targets also receive the “Smells Like Victory” effect for 3 seconds, increasing damage taken by 2%. Becomes “Fire It Up” after a successful hit. Fire It Up: An attack that deals 533 physical damage. If the affected target has the “Smells Like Victory” effect, the attack instead deals 1066 physical damage. Becomes “Smells Like Victory” after a succesful activation or 5 seconds have passed. Smells Like Victory: Útok působící až na 5 nepřátel v pětimetrovém okruhu kolem místa určení, působící 71 fyzické škody. Poškozený cíl bude také mít „Smells Like Victory“ efekt na 3 vteřiny, který zvyšuje další škodu o 2 %. Po úspěšném zásahu se aktivuje „Fire It Up“. Fire It Up: Útok působící 533 fyzické škody. Pokud poškozený nepřítel má na sobě efekt „Smells Like Victory“, způsobí útok 1066 fyzické škody. Po úspěšné aktivaci schopnosti nebo uplynutí 5 vteřin se změní na „Smells Like Victory“. 0,5 30
passive Viscous Accelerant Whenever you hit with a Flamethrower ability, the target has its movement speed reduced by 20% for 6 seconds. Kdykoli se trefíte s plamenometem, sníží se rychlost zasaženého nepřítele na 6 vteřin o 20 %.
whippersnapper Cremate A single target attack that deals 33 physical damage and 103 physical damage every second for 10 seconds. The target also becomes unable to move for 2 seconds. Útok na jeden cíl působící 33 fyzické škody a 103 fyzické škody každou vteřinu po dobu 10 vteřin. Cíl je 2 vteřiny neschopný se hnout. I 60

Aux signety

Název Popis [EN] Popis [CZ]
aux-signet Augur Increases the maximum number of targets affected by “Dragon’s Breath” to 6/8/10. Zvyšuje maximální počet zasažených nepřátel schopností „Dragon’s Breath“ na 6/8/10 nepřátel.
aux-signet Binding Every time “Dragon’s Breath” deals damage, its next hit deals 2.5/3/3.5% more damage. The effect si cumulative. Kdykoli schopnost „Dragon’s Breath“ působí škodu, zvyšuje se škoda další rány o 2,5 / 3 / 3,5 %. Tento efekt se kumuluje.
aux-signet Charge Reduces the cooldown of “Scorched Earth” by 3/6/9 seconds. Snižuje cooldown schopnosti „Scorched Earth“ o 3/6/9 vteřin.
aux-signet Imprint Increases the damage dealt by “Scorched Earth” by 7.5/15/22.5%. Zvyšuje škodu způsobenou schopností „Scorched Earth“ o 7,5 / 15 / 22,5 %.
aux-signet Mod Increases the strengh of the detrimental effect applied by “Smells Like Victory” to 2.33%. Zvyšuje sílu efektu dlouhodobého poškození způsobené schopností „Smells LIke Victory“ o 2.33 %.
aux-signet Overdrive Increases the critical hit and penetrating hit change of “Fire It Up” by 5/10/15%. Zvyšuje šanci na kritický a penetrující zásah způsobený schopností „Cremate“ o 5/10/15 %.
aux-signet Seal Increases the duration of the movement restriction effect applied by “Cremate” to 2.5/3/3.5 seconds. Prodlužuje snížení pohybu nepřátel způsobené schopností „Cremate“ na 2,5 / 3 / 3,5 vteřiny.
aux-signet Tune Increases the damage dealt by the damage over time effect of “Cremate” by 5/10/15%. Zvyšuje dlouhodobě působící škodu způsobeou schopností „Cremate“ o 5/10/15 %.

Vzhled

Všechny obrázky poskytnul hráč Rayla.

Základní vzhled

plamenomet

Corrupted vzhled

plamenomet-corrupted

Orochi vzhled

plamenomet-orochi

Demonic vzhled

plamenomet-hell

Sov-Tech vzhled

plamenomet-sov 

Gold-Plate vzhled

plamenomet-gold

6 Comments
 1. avatar
  Date: July 18, 2013
  Author: kosac
  Raylo, jaktoze tam nejsou vsechny skiny?? takova flakarna!! :D [Reply]
  • avatar
   Date: July 18, 2013
   Author: jarred
   Ups, ja jsem sovětský nechtěně vymazal, no hlavně to Raylovi neříkejte!!! [Reply]
 2. avatar
  Date: July 18, 2013
  Author: Siar
  Co je a jak vzniká Incendiary Expertise? [Reply]
  • avatar
   Date: July 18, 2013
   Author: jarred
   Není to ta dotka za hoření? Jako je rotting teeth u motorovky? [Reply]
 3. avatar
  Date: March 10, 2017
  Author: Gerri
  I have been so bederwelid in the past but now it all makes sense! [Reply]
 4. avatar
  Date: May 8, 2017
  Ah… I always love to see these sort of blogs written by people who spent 5 minutes in China and somehow seem to believe they actually have a clue about things… [Reply]
Leave a Reply

Nemůžete se přihlásit a jste si jistí, že píšete heslo správně?

Občas se to bohužel stává, dokud nepřijdeme na chybu, přihlašte se

přes tento odkaz, který by měl být vždy funkční.

Děkujeme za pochopení

kanal

Chcete-li být ve hře v kontaktu s ostatními českými a slovenskými hráči z jiných kabal nebo frakcí, naistalujte si skript, jenž vás pokaždé automaticky přihlásí do CZ/SK chatovacího kanálu.

Více informací zde.

Kabaly

Chcete se stát součástí některé z česko-slovenských kabal?
Vyberte si ze seznamu zde.

Would you like to read our articles in English or another language?

Just use The Ravens on Google Translator and insert the link you want to translate.