Polaris [Nightmare]

Polaris [Nightmare]


Polaris je jeden z nejlehčích dungeonů v TSW, je společně s Darkness War a Hell Raised souhrně označován zkratkou 18/18, což znamená očekávané pokoření 18 bossů z 18 možných (každý dungeon má šest). Za poražení všech bossů v této instanci je možné získat 10 Black Bullionů. Nightmare verze dungeonu Polaris je specifická v několika věcech.

 • DPS: Zdejší nepřátelé mají poměrně vysoký Block Rating, je tedy doporučeno mít rovněž vysokou Penetraci. Za rozumnou hodnotu se považuje cokoli kolem 800.
 • Tank: Každý zásah v tomto dungeonu, který penetruje, přidává jeden stack Bleeding, což je nepříjemná DoT s vysokým zraněním. Buď by tedy tank měl mít vysoký Block (800 se považuje za rozumné) nebo bude potřeba tanka pravidelně Cleanovat.
 • Tank potřebuje minimálně jeden impair, dva jsou mnohem lepší. 
 • DPS: Pokud nemá skupina skutečně velmi vysoký útok, bude potřeba alespoň jeden Clean (nejlépe CleanUp).
 • V podstatě povinnou výbavou je nějaká abilita pro shození hinderu: Sleight of Hand, Win-Win, CleanUp, Contortonist, …

polaris-y hr-x dw-x ankh-x hf-x facility-x he-x sh-x zatím neznámá aux zbraň Auxiliary zbraně návod

Více o oblasti Polaris zde

Haugbui Jarl

HaugbuiJarl Tankování Haugbui Jarla

Draug Mauler stojící na ostrově, kolem kterého je ve vodě elektrický proud zraňující za 400hp. Boj je celkem klasický tank&spank.

 • Mjolnir’s Echo (impair, aggro reset) – Pokud Jarl sešle tuto abilitu, skopne tanka na zem a zruší jeho již získané aggro. To znamená, že Jarl zaútočí na dalšího hráče v pořadí, což je obvykle healer a to samozřejmě znamená, že umře celá parta. Dá se impairovat.
 • Charged Hack (physical, 5000) – je silný útok. Tank jej obvykle je schopný přestát bez problémů, je možné z něj uhnout.
 • Deep Calling (GAoE, 4000) – černé skvrny rozmístěné na zemi. Jakmile explodují, zraní vše, co v nich stojí za 4000hp. Pokud ji tank nekopne, je lepší skočit do vody. Tank také může během jeho sesílání odběhnout za Jarla, jakmile jej boss neuvidí, přestane schopnost sesílat.

Balarbane Sorceress

 Balarbane Sorceress - vstup Sorceress Tankovani

Draug Seacaller. Opět běžná taktika. Během boje přivolává addy, kteří mají poměrně silný útok a jsou schopní při penetraci stackovat Bleeding. Je potřeba je zachytit a tankovat.

 • Tide Wall (štít, 30000) – štít schopný absorbovat až 30000hp. Vyplatí se impairovat. Pokud jej tank nekopne, dá se purgovat.
 • Deathsquall (AOE damage, 37) – oblak blesků sesílaný nad bosse. Zraňuje za drsných 37hp. Víceméně vizuální a akustická nepříjemnost obtěžující tanka. Proto ji většina tanků kope.

The Varangian

Varangian Varangian 2faze

Draug Berserker, snad jde o téhož Varangiana, který výrazně pomáhá u posledního bosse v Darkness War. Boss používá stejné mechaniky a schopnosti jako první boss.

Fáze 1:

 • Mjolnir’s Echo (impair, aggro reset) – Pokud Jarl sešle tuto abilitu, skopne tanka na zem a zruší jeho již získané aggro. To znamená, že Jarl zaútočí na dalšího hráče v pořadí, což je obvykle healer a to znamená wipe. Dá se impairovat.
 • Charged Hack (physical) – je silný útok. Tank jej obvykle je schopný přestát bez problémů, je možné z něj uhnout.
 • Deep Calling (PBGAoE – 5000HPMagical) – černá skvrna na hladině. Kdokoli v ní zůstane na konci sesílání, je odkopnutý od bose a zraněný. Navíc patrně výrazně redukuje hodnotu nabraného aggra. DPS tuto abilitu nepřežijí, tank by z ní měl vyběhnout.
 • Varangian průběžně mizí pod hladinou a místo něj se na ní objeví 3–6 addů. Znovu se objeví na místě označeném bílým kruhem. Pro tanka není vždy možné nabrat všech 6 addů, jeden tedy může zaútočit na healera.

Fáze 2:

Zhruba na polovině HP začne Varangian utíkat, během útěku je nezranitelný a aby partu zdržel, pošle ji vstříc skupinky o 3 zombiích. Hráči se shromáždí ve druhé oblasti na jednom kontajneru tak, aby se celá skupina dala dobře uzdravovat. Nikam se nepřebíhá, rozumný healer by měl situaci zvládnout včetně elektrického náboje na kontejneru i ve vodě.

Během fáze pokračuje sesílání Mjolnir’s Echo a Charged Hack.

Skrz draugy mezi Varangianem a Haugbui Mother se obvykle probíhá.

Haugbui Mother

Mother Mother Tankovani

Draug Queen. Do boje s ní je vhodné vzít nějaký Purge. Je zvykem ji odtáhnout dozadu ke kontajnerům, kde se objevují výbušní adi.

 • Během boje přivolává boss dva Incubatory proměněné na bomby. Ty tank musí zachytit dříve, než se dostanou k DPS. DPS by pak měly obě bomby rozstřílet dřív než vybuchnou a zraní tanka. Tank je v té době zpomalený, z čehož se může dostat pomocí Sleight of Hand a prostě z výbušného kruhu vyběhnout. Pokud výbuch zasáhne zpomaleného hráče velmi jej zraní, pokud však zpomalený není, je jejich zásah výrazně menší.
 • Corrupted Slam – dopředu mířící útok. Je snadné z něj vyběhnout.
 • Zhruba při 90000hp boss vyvolá na sebe Eversion. To znamená, že se rozpadne na tři ady. Během sesílání se boss nesmí zabít, jinak z něj nevypadne žádný loot.
 • Tři adi – draug Broodwitch, kteří po bosovi zbudou, mají na sobě buff zajišťující jim 50% evade. Ten by se měl co nejrychleji purgnout (např. CleanUp), tank by je měl nabrat všechny tři, a DPSka je zabít dřív, než svým poměrně silným útokem tanka ubijí.

Primordial Dweller

Dweller Bomba

Draugský lord stojící za celým útokem na Solomonův ostrov. Tento boj je nejčastější příčinou neúspěchu slabě vybavených a málo zkušených part.

 • Seizure (magical) –  je základní útok.
 • Synapse Spasm (magical, chain) míří obvykle na tanka. Je to poměrně silný magický útok, navíc jde o chain, který může přeskočit na zbytek party, pokud stojí příliš blízko tankovi.
 • Tide Wall (štít) – opět štít. Vyplatí se impairovat nebo purgovat.
 • Psychic Death Zone (magical, odkopnutí, aggro reset), velký půlkruh na zemi. Jde z něj uhnout nebo se dá kopnout. Boss jej ovšem v případě kopnutí někdy sešle znovu. Odkopne každého kdo v něm stojí a dá mu značné zranění. Zároveň se ovšem sníží úroveň aggra, kterou odkopnutý hráč na bossovi měl.
 • Deathsquall (magical, 40) – je magický oblak kolem bosse. Tank jej obvykle překonává bez problémů.
 • Během boje některé části hladiny zčernají a pak vybuchnou za 3000hp. Proto je poměrně časté, že si DPS vezmou pro tento boj jeden HP minor talisman.
 • Dokud je boss nad 50% zdraví, přivolává incubatory proměněné na bomby. Když k někomu přijdou, sešlou na něj hinder (aby nemohl utéct) a vybuchnou. Platí to samé, co v případě předchozího bosse: pokud ze sebe hinder shodíte, je zranění výrazně menší. Chodí ve skupinkách po 3.
 • Pravidelně boss přivolává hejna malých addů, kteří jdou po healerovi. Ten by měl útok přehealovat tak dlouho, dokud je DPS nerozstřílí. Obvykle se kryje se seslaným Deathsqualem a Psychic Death Zone.

Ur-Draug

UrDraug UrDraug Tankovani

Finální boss celé instance je bytost z jiné dimenze jménem Ur-Draug.

Fáze 1:

Tank tankuje bosse tak, že se zády doslova opře o skálu porostlou nějakými kořeny. je to proto, aby jej neodfoukl Cosmic Gaze.

 • Cleave (3000hp, cleave) – standardní útok, jediný, kdo by v něm měl stát je tank. Při penetraci přidává stack Bleeding, což nakonec vede k situaci, kdy healer neudrží tanka na živu.
 • Slam (cone, knockback) – je snadné uhnout, dá se dokonce kopnout
 • Cosmic Gaze (knockback) – velmi silný knockback, který může  tanka odfouknout tak daleko, že už se nevrátí včas. Dá se impairovat, ale protože nezraňuje nijak moc, je to v podstatě čas, kdy může healer tanka doléčit. Pokud útok penetruje může velmi rychle nastackovat Bleeding nad udržitelnou úroveň.
 • Extinction – boss se potopí pod hladinu a vynoří se na středu. Okamžitě poté sešle Extinction. V tom okamžiku je nutné se schovat mimo dohled za některý z kamenů.
 • Po seslání Extinction se boss vrací zpět. Na místě, kde se hráči schovali se objeví spousta bublinek, žádný hráč se nemůže hýbat ani útočit. Z bublinek vyskočí boss a všechny zabije (4000hp). Zrušit snare a uniknout z pasti jde pomocí CleanUpu, Sleght of Hand nebo Death from Above (je potřeba stát kus od skály, aby to bylo možné). 

Přibližně po minutě boje, přechází boss do druhé fáze.

Fáze 2 (modrá fáze):

 • Druhá fáze trvá jednu minutu.
 • Pokud během této fáze boss kohokoli uvidí, ochromí ho a zasáhne plošným útokem, kterým zabije cokoli kromě tanka. Zabránit této smrti může jen rychle seslaný štít.
 • Boss během fáze zničí jeden nebo dva náhodně zvolené sloupy. Pokud zničí ten, za kterým se hráči schovávají, je možné se přesunout k dalšímu. Je ale nutné jednat rychle a obvykle se to nepodaří všem.
 • Během fáze se po oblasti potulují Ur-Things, jdou poměrně těžko zabít a mají útok na dálku. Tank je během této fáze musí nabrat a healer jej musí udržet na živu. DPS nemusí dělat vůbec nic jen uhýbat a ukazovat tankovi, kde ho neuvidí boss.
 • Co přivolává stále víc addů a jestli na skupinu navádějí bosse je předmětem spekulací.

Fáze 3 (enrage)

 • Pod 70000hp boss zničí všechny zbývající pilíře a přejde do modré fáze. Kdokoli stál příliš blízko pilířům, je mrtvý.
 • Boss má zvýšený útok. Navíc stále přivolává nové addy.
 • Opět platí, že koho uvidí (nebo náhodně vybere), toho ochromí a zabije. Ostatní by od takto postižené osoby měli utéct.
 • Je potřeba ho zabít tak rychle, jak je možné.

3 Comments
 1. Smou1a
  Date: July 24, 2013
  Author: Smou1a
  Super návod, tleskám! [Reply]
 2. avatar
  Date: February 7, 2017
  Author: Ella
  Some really interesting information, well written and bradly user friendly. [Reply]
 3. avatar
  Date: June 1, 2017
  Author: Tomoko
  Real nice style and design and wonderful subject matter, very little else we require :D. [Reply]
Leave a Reply

Nemůžete se přihlásit a jste si jistí, že píšete heslo správně?

Občas se to bohužel stává, dokud nepřijdeme na chybu, přihlašte se

přes tento odkaz, který by měl být vždy funkční.

Děkujeme za pochopení

kanal

Chcete-li být ve hře v kontaktu s ostatními českými a slovenskými hráči z jiných kabal nebo frakcí, naistalujte si skript, jenž vás pokaždé automaticky přihlásí do CZ/SK chatovacího kanálu.

Více informací zde.

Kabaly

Chcete se stát součástí některé z česko-slovenských kabal?
Vyberte si ze seznamu zde.

Would you like to read our articles in English or another language?

Just use The Ravens on Google Translator and insert the link you want to translate.