The Darkness War [Nightmare]

The Darkness War [Nightmare]


Pravděpodobně nejjednodušším Nightmare dungeonem je The Darkness War. Za poražení všech bossů v této instanci je (stejně jako v Polarisu, Hell Raised, The Ankh a Hell Fallen) 10 Black Bullionů. Problematické boje čekají pětičlennou partu na čtvrtém a pátém bossovi. Dungeon je možné dokončit pouze s modrým vybavením, je však potřeba vědět, co je pro něj typické:

 • DPS: Někdy zde budete bojovat s větším množstvím addů. Dobrý a spolehlivý AoE builder je zde nezbytností – Suppressing Fire, Killer Flow, Pump Action jsou příklady takových abilit.
 • DPS: Pokud ještě není skupinové DPS dostatečně vysoké, bude nutné se u posledního bosse starat o addy. K tomu je nejvýhodnější AoE builder ze zbraní s dlouhým dostřelem – nejčastěji se používá Suppressing Fire z pušek.
 • Tank: Klíčem ke zdejším bojům je zvládnutý Add Management. Tank musí mít něco, čím dokáže zachytit a tankovat velké množství addů – Crimson Theatre, Reality Fracture, Blowout jsou dobré příklady takových schopností. Normální tankovací buildery jako Escalation a Blade Torrent nemusí stačit, občas bude nutné tankovat víc než 5 addů (s trochou smůly až 15).
 • Tank by s sebou měl mít minimálně jeden impair. 
 • Healer se zde nebude muset příliš zabývat léčením party, na druhou stranu na tanka bude směřovat velmi velké množství útoků.

polaris-x hr-x dw-y ankh-x hf-x facility-x he-x sh-x zatím neznámá aux zbraň Auxiliary zbraně návod

Více o oblasti The Darkness War zde

Batab Crusher (209 128 HP)

Batab Crusher vesnice

Mayský válečník skrývající se v nevelkém údolíčku. Boj zde má klasický scénář.

 • Normální útok (physical – asi 700)
 • Blood Calling (PBAoE, 3000) – Krvavý kruh rozšiřující se od Crushera. Kdokoli je v jeho dosahu když vybuchne, schytá ránu za cca 3000 HP. Dá se impairovat a tank by ho impairovat měl v zájmu zachování plynulosti boje. Jinak se z něj dá v pohodě uhnout.
 • Přivolání Bloodletterů (8635 HP) – boss v průběhu boje (asi každých 30 sekund) přivolává vlny 3–5 addů jménem Bloodletter. Opět by je měl chytat tank, což obvykle nebývá problém.
 • Nabití Bloodletera – jednou za čas – a také hned na začátku boje – Batab Crusher jednoho z addů nabije. Nabitý Bloodletter má zvednutý oštěp, jde velmi pomalu a fialově září. Pokud ke komukoli dojde na 5 metrů, okamžitě vybuchne za zhruba 5000 Hp a své oběti ještě navíc odhodí. Je snadné ho rozstřílet z dálky.

Na začátku boje jsou všichni zdejší nepřátelé neviditelní a schovaní ve křoví. Pokud tank ví, odkud budou přicházet první addi, může jim do cesty připravit „nabírací“ AoE. Pak se postaví ke křoví na levé straně bojiště a naaggruje bosse. Jakmile ví, že má bezpečně aggro ze strany bosse, měl by posbírat addy, kteří mohou v této době již útočit na DPS a healera. Vždy, když boss začne sesílat Blood Calling, měl by jej impairnout.

Mezitím DPS musí rozstřílet nabitého adda a podobně se postarat i o ostatní nabité Bloodlettery. Pokud by se tak nestalo, je před nabitými addy možné utíkat, boj se však tak stane poměrně zmateným a chaotickým.

Dvojice addů za tímto bossem jsou Nacom Warcalleři. Jsou zde proto, aby si na ně hráči zvykli. Mají velmi silný útok a nepřipravenou skupinu dokáží rychle rozehnat.

Xibalban Darkhound (246 033 HP)

Hound Prehled 2 Hound

Filth Guardian „pes“ stojící na oltáři, kolem kterého klečí mayští válečníci Nacom Warcaller a Nacom Bloodletter.

 • Normální útok Seeting Stench (magical) – není cleave, zasahuje pouze tanka. Je tím silnější, čím víc addů tento boss vysál.
 • Blood for the Blood Dog – Krvavý paprsek zaměřený od Darkhounda na jeho uctívače. Tímto paprskem pes své oběti vysaje a zvýší sílu svého útoku. Je samozřejmě výhodné, aby byli addi mrtví, než je Darkhound stihne vysát.
 • Concuss – schopnost, která tanku rozmaže obraz, impairne ho a kompletně vymaže jeho aggro. Je možné ji impairnout.
 • Blood Calling – PBAoE kruh rozšiřující se od Darkhounda. Zasáhne každého, kdo v něm stojí a to poměrně silně. Je možné jej impairovat, není problém z něj vyběhnout.
 • Underworld Miasma – je vějíř mířící přímo dopředu v šířce zhruba 120 stupňů. Po svém zásahu nechává na zemi do konce boje povlak filthu, který zpomaluje a zraňuje, kohokoli, kdo v něm stojí. Je opět možné jej impairovat, a je snadné z něj vyběhnout.

Nacom Warcaller (34 171 HP)

Silnější verze addů má malý vějířovitý útok Fevered Blow (physical). Ten dokáže zabít DPS jedinou ranou. Pokud jste u nich blízko, hrozí, že se na Vás obrátí a zaútočí. Je lepší se držet dál než 5 metrů od nich nebo z této ability uhýbat. Což je napínavé, protože je vidět jen na zemi.

V první části boje uplatní DPS své AoE dovednosti. Tank bude postupně nabírat jednotlivé skupinky addů a DPS je musí rozstřílet. Je důležité neagrovat zatím netankované ady, pokud se tak stane, hrozí, že tank nebude schopný je zachytit a ti se vrhnou na healera, nebo je zachytí a healer jej nedokáže udržet na životě.

Pořadí v jakém tank nabírá jednotlivé skupinky se odvíjí podle pořadí, v jakém je boss vysává – je vždy stejné: 2 uprostřed, 2 vlevo, 3 vpravo, 5 vlevo, zbytek, boss. Tank by měl nabírat addy, co možná nejrychleji, ale tak, aby měl healer šanci jej udržet naživu.

Tank nemůže impairovat všechny Darkhoundovy ability, obvykle se impairuje Concuss a Underworld Miasma – někdo však raději kope Blood Calling.

V ideálním případě zde budou veškeré útoky směřovat na tanka. Útoky nejsou příliš silné, zato jich je mnoho. Silnější útoky, ze kterých by tank měl vyběhnout jsou Fevered Blow – často se to ale nepodaří.

Dark House Sorcerer (369 050 HP)

Dark House Boss Dark House Blood Out

Mayský čaroděj  na bitevním poli kde bojují mayové a indiáni.

Boj začíná tím, že mág vysaje pomocí Ixtab’s Fury všechny bojovníky kolem něj a tím se výrazně nabuffuje. Toto nelze imairnout, je však možné použít purge.

Buff, který boss získá se jmenuje Underworld Ward, snižuje mu poškození o 1 %, každých 10 sekund jsou 2 další stacky přidány. Pokaždé, když boss obdrží kritický zásah je počet stacků snížen o 10.

Boj má dvě střídající se fáze: Blood In a Blood Out – každá začíná sesláním stejnojmenné ability.

Blood In

Během této fáze víří těsně kolem bosse oblak kamení, který každého, kdo v něm stojí výrazně zraňuje. Je tedy nutné se držet od bosse dál, stále s ním mohou bojovat DPS pomocí pušek, elementalismu a krve.

Po obvodu vířící bouře se pohybují krvavé kruhy, které mají poměrně silný útok. Parta se jim musí vyhýbat. Těsně u vchodu je místo, kam nedosáhnou.

Z hnědých a špatně viditelných kruhů na zemi se vynoří tři addi (Ak’abové). Při svém vynoření zraní a odkopnou každého, kdo v těchto kruzích stojí. Tank je musí nabrat a DPSka zabít. Fáze končí se zabitím těchto addů.

Blood Out

Během této fáze se bouře přesune dál od bosse, čímž přinutí celou partu stát těsně u něj (existuje bezpečné místo hned u vchodu, není to ale příliš čistý postup).

Během fáze se stále na obvodu objevují krvavé kruhy, kterým je nutné se vyhýbat.

Boss sesílá Ceremonial Line a Ceremonial Cross, což jsou čára a kříž na zemi. Kdo na nich stojí je na konci jejich sesílání odkopnut do zuřící bouře a zraněn za víc než 2000HP. Ceremonial Line má variantu, kdy se čára na zemi začne točit a celá parta se tak musí pohybovat v kruhu před ní. Tato abilita je občas rozsynchronizovaná a skutečná (a neviditelná) linie běží kus před nakreslenou čárou. Pokud se tak stane, máte smůlu.

Unbound Ak’ab (246 033 HP)

Akab Akab Prehled

Velký Ak’ab vylézající ze země a přivolávající spoustu addů.

Po svém zabití po sobě každý add zanechá velkou kaluž toxické krve, která zraňuje za asi 300 HP. Pokud je víc kaluží na jednom místě zranění se sčítá. Cílem tedy je to, že kaluže z mrtvých addů nebrání dalšímu boji. Nezvládnutý management zabitých addů je nejčastější příčinou neúspěchu skupin s nižším DPS.

Boj začíná tím, že se na určitých místech arény objeví čtveřice (v případě chyby údajně až dvanáctice) addů. Tank je musí nabrat a odvést na bezpečné místo, kde je DPS pobijí. Tímto místem je nejčastěji východ z arény.

Jakmile jsou addi mrtví, objeví se pod zemí zavrtaný Ak’ab. Ten se pohybuje ke stěně na levé straně bojiště, kde se vynoří. Po cestě odkopává každého, kdo stojí nad ním a při svém vynoření silně (4000 HP) zraní každého kdo je v jeho blízkosti. Tank jej zde musí nabrat. S výhodou se na to používá Crimson Theatre nebo Reality Fracture.

Boss má normální útok, kterým kouše tanka, navíc má dash, kterým jej může odhodit a (patrně) resetovat aggro. Je možné z něj snadno uhnout nebo bosse tankovat u zdi.

Po asi 25 sekundách se boss schová zpět pod zem a pod ní se vydá náhodným směrem. Až se vynoří (opět zraní každého v blízkosti) boj pokračuje. Zatímco je pod zemí povolá vlnu addů, kteří se vrhnou na celou partu. Tank tak musí nabrat addy, zároveň tankovat bosse, odvést addy tam, kde je možné je pozabíjet, uhýbat z dashe. DPS by neměla vůbec střílet na addy, tank je dokáže pozabíjet sám pomocí svých AoE. Tank to zde vůbec nemá lehké. Tento boj se dokáže zvrhnout v naprostý chaos vedoucí k wipe celé party.

Skupiny s velmi vysokým DPS dokáží zabít bosse dřív než se schová pod zem a přivolá vlnu addů.

Mayan Battlemage (258 335 HP)

Battlemage bombardovaninabiti addi 1 indian

Teleportující se mayský čaroděj, který má ve zvyku bombardovat partu krvavým deštěm.

Battlemage se bude neustále teleportovat po celé aréně. Ze středu arény se přesouvá kamkoli: k okraji nebo nahoru nad bojiště. Z okraje arény se přesouvá vždy nahoru. Ze shora vždy na střed. Na jednom místě nevydrží déle než 10 sekund, při vyšším DPS klidně jen 2 sekundy.

 • Normální útok není silný (max 100–750HP) je ovšem problém během všech těch teleportů udržet aggro.
 • Ixtab’s Fury – buff a štít, je možné ho purgovat
 • Sanguine Omen – silný PBAoE útok (krvavý kruh kolem bosse), zraňuje za 4000–6500HP, je nutné z něj vyběhnout, tank jej obvykle kope
 • Je-li u okraje, může boss začít bombardovat celou část arény krvavým deštěm. Je dobře vidět na zemi, je nutné se mu vyhnout.
 • Z pozice nad bojištěm spouští boss kobercové bombardování celé arény. Déšť dopadá vždy na celou jednu třetinu plochy, pak na druhou a nakonec na třetí. Je nutné samozřejmě stát vždy na té nebombardované části.
 • Během boje přibíhají do arény vlny addů, nejprve po třech poté až po 10. Tank je musí rychle nabrat a DPS rozstřílet, addi jsou zde prioritou, je nutné se na ně plně soustředit. Addi jsou také hlavním zdrojem zranění tanka. Přivolávání addů se řídí podle zbývajícího zdraví bosse. Pokud je skupinové DPS hodně vysoké, může se stát, že do oblasti vběhnou dvě skupiny addů zároveň.
 • Jsou-li addi v aréně příliš dlouho, boss je nabije (promění na bomby). Ty jsou sice pomalé, ale zabijí při výbuchu v podstatě všechno co je u nich blíž než 5 metrů. Vybuchnou, jakmile mohou někoho zranit. Z těchto důvodů je nutné je zabít z dálky a velmi rychle.

Wayeb Xul, the Hound of the Nameless Days (1 244 660 HP)

varangian Wayeb Prehled Wayeb - adds1 Wayeb Boss

Jakýsi okřídlený tvor z jiné dimenze.

Boj má v podstatě čtyři fáze:

Normální addi

Během první fáze se na skupinu valí vlny addů sestávající opět z Nacom Warcallerů a Chilean Psychopompů. Skupina by měla z náhorní plošiny seskočit doprava směrem k bílému půlkruhu na zemi. V tomto půlkruhu je ideální zůstat s tím, že tank stojí před ním  a nabírá addy.

 • Nacom Warcalleři nepoužívají v tomto boji Fevered Blow ale Hew. Ten nemá nijak vysoký útok.
 • Chilean Psychopomp sesílají něco, co vypadá jako PBAoE útok, ve skutečnosti to ale pouze buffuje všechny zasažené nepřítele. I tak je potřeba je zabít rychle.
 • Skupiny addů přibíhají rychle po sobě a musí být rychle pobíjeny. Toto je soft DPS check.
 • Některé skupiny jsou početnější, než je tank schopen tankovat. Může se stát, že addi napadnou jiného člena party. V takovém případě je nutné vběhnout do tankova AoE a nechat ze sebe adda strhnout. Běžet od tanka je sebevražda. Addy je potřeba zabíjet na jednom místě (u toho bílého půlkruhu), díky tomu budou další fáze zvládnutelnější.

Po pobití addů přilétá naštvaný boss.

Wayeb Xul

Tank se přesouvá k bossovi a ihned jej nabírá. Cílem DPS je co nejrychleji srazit bossovo zdraví pod hranici, kdy raději odletí.

 • Exhale the Filth je opět vějířovitý útok, kdy boss vyplivne spoustu filthu. Ten zůstává na zemi a velmi zraňuje a zpomaluje své oběti. Musí být impairnuto, pokud se to nepodaří (malý hit rating nebo může být boss imunní) je nutné se přesunout na čisté místo a bosse tankovat tam.
 • Concuss je stejná abilita, kterou používal Xibalban Darkhound, tentokrát ovšem impairuje všechny členy party, zamlží jim pohled a rozmístí je náhodně po bojišti. Vymazání tabulky aggro samozřejmě zůstává. Často umísťuje členy party na okraj propasti, takže stačí jediný krok a nebožák spadne do bezedných hlubin vesmíru. Concuss není možné impairovat, Wayeb jej ale přestane sesílat, pokud se během kouzlení změní cíl aggra. Proto s sebou většina skupin pro tento boj bere kombinaci Provoke-Confuse a jakmile boss začne Confuse sesílat, určený člen naagruje bosse pomocí Provoke a ihned vrátí aggro tankovi pomocí Confuse. Tento postup není příliš čistý, je to spíše využití nezamýšlené techniky, podle Funcomu však nejde o exploit. Po Concussu musí tank velmi rychle znovu nabrat aggro – pomocí Provoke.
 • Pravděpodobně původně zamýšlený postup, jak se ochránit před Concussem spočívá ve schování za kámen v pravé části bojiště, mimo dohled bosse.
 • Open the Rift je velké kolo kolem bosse do kterého vtáhne všechny členy party. Jakmile se mohou opět hýbat, je nutné z něj vyběhnout.
 • Při zhruba 990 000 HP boss sešle Reanimation, tím začíná nová fáze.

Oživení mayové

Boss oživil své padlé uctívače a odletěl někam pryč. Boj je v podstatě totožný s první fází, jen addi nepřibíhají ale vstávají a jsou již od začátku nabuffovaní. Boj to může být poměrně těžký. Opět platí, že pokud add začne útočit na někoho jiného než tanka, je nutné vběhnou do tankova AoE.

Uprostřed fáze vběhne na bojiště vikingský válečník Varangian držící vysoko nad hlavou planoucí meč Excalibur. Tím dostane celá parta buff Astral Facade zvyšující poškození nepřátel na 300 % a snižující vlastní poškození na polovinu.

Po dalších dvou skupinách addů se vrací na scénu boss.

Excalibur

I když má skupina tento silný buff, není tato fáze boje snadná. Buff je totiž omezen časem, boss postupně Varangiana zabíjí. Je tedy vhodné vyřídit Wayeba dřív, než se tak stane. Healer může ovšem Varangiana lehce přihealovávat.

Boss sám o sobě používá všechny dosud představené abilty:

 • Exhale the Filth – opět nutné impairovat
 • Concuss – tentokrát díky buffu nerozhází partu po bojišti, aggro reset ovšem zůstává
 • Open the Rift
 • Sacrificial Ceremony – boss oživí jednoho až tři addy, nabije je a pošle z místa, odkud se zvedli na tanka. Opět je jejich výbuch velmi silný. Je opět nutné je rozstřílet dřív, než se dostanou k nějakému členu party. Obvykle se proto předem určí jedno DPS (nebo leech healer), který je průběžně zabíjí (nejčastěji puškou přes Suppressing Fire). Skupiny s velmi vysokým DPS ovšem dokáží bosse zabít dřív, než první oživený add dojde k tankovi.
Leave a Reply

Nemůžete se přihlásit a jste si jistí, že píšete heslo správně?

Občas se to bohužel stává, dokud nepřijdeme na chybu, přihlašte se

přes tento odkaz, který by měl být vždy funkční.

Děkujeme za pochopení

kanal

Chcete-li být ve hře v kontaktu s ostatními českými a slovenskými hráči z jiných kabal nebo frakcí, naistalujte si skript, jenž vás pokaždé automaticky přihlásí do CZ/SK chatovacího kanálu.

Více informací zde.

Kabaly

Chcete se stát součástí některé z česko-slovenských kabal?
Vyberte si ze seznamu zde.

Would you like to read our articles in English or another language?

Just use The Ravens on Google Translator and insert the link you want to translate.